SPOTKANIA KOŁA

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

PONIEDZIAŁEK, godzina 16.00, s. 709

 

Kontakt:

Koło Naukowe "Krajobraz i Przestrzeń":

Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

 

Prezes Koła: Manuela Kiszka, manuelakiszka1997@gmail.com

Opiekun Koła: dr inż. Jan Kamiński, jan.t.kaminski@gmail.com

 

Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., pod nazwą Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”. Formalne zatwierdzenie organizacji nastąpiło w 2013 r. W 2019 r. zmieniliśmy nazwę na Koło Naukowe "Krajobraz i Przestrzeń". Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.

 

Działalność Koła to przede wszystkim:

  • organizacja wydarzeń związanych z tematyką Koła, spotkań, prelekcji, warsztatów,
  • udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,
  • udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,
  • organizacja wyjazdów naukowych, w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,
  • udział w życiu Uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia, opłatek wydziałowy i in.
  • współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, np. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.
  • udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

 

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

 

 

 

Szczegółowe informacje

 

 

ZOBACZ NASZĄ DOTYCHCZASOWĄ DZIAŁALNOŚĆ

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

 2015/2016 i 2014/2015

 

 

 

 

2012pierwsze_zebranie

 

 

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2019, godz. 09:51 - Anna Położyńska