SPOTKANIA KOŁA

SEMESTR LETNI 2019/20

 

Koło Naukowe "Krajobraz i Przestrzeń" KUL

Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

Prezes Koła: Manuela Kiszka, manuelakiszka1997@gmail.com

Opiekun Koła: dr inż. Jan Kamiński, jan.t.kaminski@gmail.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIESZCZADY ZIMĄ!
 

Koło naukowe Krajobraz&Przestrzeń serdecznie zaprasza na wyjazd naukowy w Zimowe* Bieszczady!

28 lutego-1 marca 2020 (piątek - niedziela).

 

bieszczady

 

W planach:

- krajobraz i przestrzeń najdzikszych gór w Polsce

- formy ochrony przyrody w praktyce (*Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:)

- górskie wędrówki - konieczne: odpowiednia odzież i obuwie

- wnętrza krajobrazowe, panoramy, dominanty, akcenty, dalekie widoki (metodą Kazimierza Wejcherta)

- krajobraz naturalny i kulturowy, z elementami urbanistyki (być może zahaczymy o Przemyśl)

- inne atrakcje - do ustalenia

- noclegi w klimatycznym schronisku Pod Małą Rawką (http://rawki.pl/), konieczny śpiwór i ew. karimata

- szczegóły transportu itp. - po ustaleniu liczby osób

 

Zgłoszenia i szczegóły: jan.t.kaminski@gmail.com, do 25 stycznia 2020 (sob), w celu zarezerwowania odpowiedniej liczby miejsc.

 

*zimą... tak, mamy nadzieję...:) alternatywnie: roślinność wczesnowiosenna...

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O KOLE NAUKOWYM:

 

Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., pod nazwą Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”. Formalne zatwierdzenie organizacji nastąpiło w 2013 r. W 2019 r. zmieniliśmy nazwę na "Krajobraz i Przestrzeń". Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.

 

Działalność koła to przede wszystkim:

- organizacja wydarzeń związanych z tematyką koła, spotkań, prelekcji, warsztatów,

- udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,

- udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,

- organizacja wyjazdów naukowych w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,

- udział w życiu uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia, opłatek wydziałowy i in.

- współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, n.p. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.

- udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA w roku 2019/20

 
- wyjazd naukowy w Bieszczady (szczegóły powyżej)
- wyjazd naukowy do Mińska na Białorusi
- badania użytkowania przestrzeni publicznej
- plener w Siedliszczu k/Dubienki
- Mikrodziałania artystyczne w przestrzeni miasta
 
w roku 2019/20 zrealizowaliśmy:
 
Wizyta studyjna w pracowni architektonicznej "Stelmach i Partnerzy"
 
W dniu 6 marca 2020 r. zorganizowaliśmy odwiedziliśmy pracownię architektoniczną "Stelmach i Partnerzy". Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Bolesławowi Stelmachowi za spotkanie, poświęcony czas, gościnne przyjęcie oraz przekazaną wiedzę, doświadczenie a przede wszystkim pasję do tworzenia architektury.
 
 
 
Warsztaty "Archi-natura"
W dniu 26 lutego 2020 r., na zaproszenie Nieformalnej grupy dzieci i rodziców w edukacji domowej, przeprowadziliśmy zajęcia planistyczne pod hasłem "Archi-natura", dotyczące zawodu architekta krajobrazu oraz urbanisty. Wspólnie z dziećmi wykonaliśmy także makiety dotyczące projektowania miasta z uwzględnieniem różnego rodzaju form krajobrazu. Zajęcia przygotowała i koordynowała Manuela Kiszka - studentka Architektury krajobrazu KUL i prezes naszego Koła. Zajęcia odbyły się w Bibliotece Na Poziomie (MBP nr 40), ul. Sławin 20.
 
 
Udział w konsultacji Strategii Rozwoju Lublina 2030
 
W dniu 9 grudnia 2019 braliśmy udział w jednym ze spotkań konsultacyjnych Strategii Rozwoju Lublina 2030. Spotkanie odbyło się na osiedlu Mickiewicza LSM.
Będziemy przyglądać się powstawaniu strategii i mamy nadzieję, że nasze pomysły pomogą tworzyć ten dokument.
 
 
Wizja terenowa w Parku Ludowym
 
W dniu 14 listopada 2019 r., dzięki uprzejmości firmy Budimex oraz Urzędu Miasta Lublin
odbyła się wizja terenowa inwestycji - odnowa Parku Ludowego w Lublinie.
Zapoznaliśmy się z kluczowymi elementami dokumentacji projektowej, przebiegiem procedury inwestycyjnej, sposobem organizacji budowy a następnie aktualnym postępem prac. Zobaczyliśmy jak powstają nowe wejścia do parku, wodny plac zabaw, ścieżka przemijania, kładka pieszo-rowerowa, przepompownia, nowe aleje, system drenażu, pumptrack i wiele innych mniejszych elementów. Wyjście odbyło się pod opieką dr inż. Jana Kamińskiego. Serdecznie dziękujemy wykonawcy - firmie Budimex - za umożliwienie i przeprowadzenie wizyty!
 
W biurze budowy
 
Powstający przyczółek kładki
 
Wodny plac zabaw i główna oś parku
 
Uczestnicy i pracownicy Budimexu na tle powstającej przepompowni
 
Wizja terenowa w centrum Lublina (I rok AK)
 
W dniu 8 listopada 2019 przeprowadziliśmy terenową wizję miastopoznawczą
dla studentów 1 roku Architektury Krajobrazu. Celem wizji terenowej było zapoznanie uczestników z najważniejszymi cechami i elementami krajobrazu Lublina.
 
(...)
 
W roku akademickim 2018/19 zrealizowaliśmy:
 
- wyjazd do Kopenhagi i spotkanie z Profesorem Janem Gehlem, maj 2019
- projekcja filmu z wizyty Jana Gehla w Lublinie w 2014, marzec 2019
- ukończenie malowania filarów w budynku WMIAK, kwiecień 2019
- wizyta studyjna w EC Wrotków, maj 2019
- wyjazd naukowy do Wrocławia, maj 2019
- zmiana nazwy na "Krajobraz i Przestrzeń"
 
 
Wyjazd naukowy do Kopenhagi i spotkanie z Profesorem Janem Gehlem, maj 2019
 
W dniach 13-18 maja 2019 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Kopenhagi. Kluczowym punktem wyjazdu było spotkanie ze światowej sławy urbanistą, Profesorem Janem Gehlem w jego pracowni. Przeprowadziliśmy wywiad z Profesorem i słuchaliśmy odpowiedzi na pytania o wyzwania i rozwiązania dla współczesnych miast.
Ponadto wnikliwie poznawaliśmy urbanistykę Kopenhagi, testowaliśmy infrastrukturę miasta pieszo, rowerem, komunikacją publiczną w tym także transportem wodnym. Odwiedziliśmy wskazane przez Profesora punkty: szkołę, osiedla mieszkaniowe, przestrzenie publiczne, tereny zieleni.
W wyjeździe wzięli udział także przedstawiciele współpracujących instytucji: Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN oraz Forum Kultury Przestrzeni.
 
Spotkanie w pracowni Profesora Jana Gehla
 
Mapa sporządzona przez Profesora Jana Gehla
 
Osiedla mieszkaniowe w dzielnicy Sydhavnen
 
Szkoła w dzielnicy Sydhavnen
 
Wizja miasta na rowerach - pałac Amalienborg
 
Wizja miasta na rowerach - Stare Miasto
 
Na placu Superkilen
 
Kadr z drogi do Kopenhagi
 
Wyjazd naukowy do Wrocławia
W dniach 27-29 maja 2019 r. zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Wrocławia. Podczas wyjazdu poznawaliśmy urbanistykę miasta, najważniejsze przestrzenie publiczne, ważne założenia urbanistyczne, kluczowe dzieła architektury.
Ważnym punktem było spotkanie z architektem Profesorem Waldemarem Wawrzyniakiem. Dziękujemy także parafii p.w. św. Franciszka za pomoc w organizacji noclegów.
 
Stare Miasto
 
Wyspa Daliowa
 
Spotkanie z Profesorem Waldemarem Wawrzyniakiem
 
Spotkanie z Profesorem Waldemarem Wawrzyniakiem
 
Zrewitalizowane "Kolorowe podwórka" w dzielnicy Nadodrze
 
Zrewitalizowane "Kolorowe podwórka" w dzielnicy Nadodrze
 
Sky Tower
 
 
Filary na WMIAK
 
W okresie listopad - marzec realizowaliśmy projekt nowej aranżacji filarów w budynku naszego Wydziału. Zaprojektowaliśmy a następnie wykonaliśmy nową aranżację, na wszystkich kondygnacjach. Różnice w aranżacji pomagają w orientacji podczas poruszania się pomiędzy piętrami.
 
 
 
piętro IV
 
piętro III
 
piętro II
 
piętro I
 
 

Projekcja filmu z wizyty Jana Gehla w Lublinie w 2014

Projekcja filmu była częścią przygotowań do wyjazdu naukowego do Kopenhagi.

 

 

 

 

W roku akademickim 2017/18 zrealizowaliśmy:

- wyjazd naukowy do Lwowa, grudzień 2017

- złożenie projektu do programu "Zabawy miastem" Warszatów Kultury w Lublinie przez kolektyw "The Taxus" (https://www.facebook.com/The-Taxus-1566451110058994/)

- organizacja wyjazdu naukowego "Inspiracja" do Warszawy - marzec 2018

- organizacja zagranicznego wyjazdu naukowego do Kijowa

- udział w projekcie Smellscapes of Lublin (https://www.facebook.com/lublinsmellscapes/)

- udział w procedurach planistycznych m. Lublin: dyskusjach publicznych, prezentacjach projektów nowych inwestycji, konsultacjach

- udział w konferencji Foresight Lublin 2050

- wyjazd naukowy na Garden EXPO 2018, Jasionka - Rzeszów, marzec 2018

- Udział członków koła w wydarzeniu „Weekend z Florystyką 2018"

- Wykonanie projektu i pozyskanie środków na nową kolorystkę filarów budynku WMIAK KUL

- Udział w wydarzeniu „Jesion Profesora Janusza Janeckiego 2018” w Siedliszczu k. Dubienki

- Udział członków koła w wydarzeniu „Noc Kultury 2018”

 

Kijów 2018

W dniach 19-22 kwietnia 2018 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Kijowa.

W programie znalazły się m.in. centrum miasta wraz z Majdanem Niezależności, historyczne Sobory, nabrzeża Dniepru, Ławra Peczerska, Uspienski Zjazd, Złote Wrota, dzielnica Padół i wiele innych miejsc, zaułków, skwerów.

 

Dniepr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Alei Tarasa Szewczenki

 

 

W Ławrze Peczerskiej

 

 

Aleja Pejzażna

 

 

Plac Dworcowy

 

Widok z wieży Soboru Mądrości Bożej

 

Warszawa 2018

W dniu 19 marca 2018 (poniedziałek) w ramach Koła Naukowego "KUL
Gospodarze" zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy pod hasłem
"Inspiracje". W ramach wyjazdu: Spotkaliśmy się z Panem Janem Jakielem
z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, który oprowadził nas po
najnowszych inwestycjach, zmieniających warszawskie ulice na bardziej
przyjazne dla pieszych, rowerzystów i komunikacji publicznej oraz
wprowadzające więcej zieleni do centrum miasta (ulica Świętokrzyska,
Plac Grzybowski, Plac Powstańców Warszawskich, Plac Pięciu Rogów).
Odwiedziliśmy także pracownię MAU Mycielski Architecture & Urbanism,
gdzie Pan Maciej Mycielski i Pani Dominika Grylak zapoznali nas z
procesem projektowania i konsultowania społecznego projektu odnowy
Placu Powstańców Warszawy, projekt ten obejmuje zarówno obszar placu
jak i otaczającą urbanistykę. Na otwartych w ubiegłym roku bulwarach
nadwiślańskich spotkaliśmy się z Panią Anną Rybką, która nadzorowała
realizację tej inwestycji. Ostatnim punktem była "Niewidzialna
wystawa", doświadczenie, które powinien odbyć każdy projektant
przestrzeni. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i gościnne
przyjęcie w Warszawie!

 

Spotkanie z Janem Jakielem na ulicy Świętokrzyskiej

 

Spotkanie z Maciejem Mycielskim i Dominiką Grylak w pracowni MAU

 

 

Spotkanie z Anną Rybką na bulwarach wiślanych

 

Na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej

 

Lwów - grudzień 2017

W grudniu 2017 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Lwowa

 

Wyjazd naukowy do Lwowa - grudzień 2017 - Stare Miasto, zaułek ormiański

 

Wyjazd naukowy do Lwowa - grudzień 2017 - spotkanie w siedzibie Regionalnego Parku Krajobrazowego "Znesinnia"

 

Zimowy Lwów

 

W "Domu Legend"

 

W roku akademickim 2016/17 realizowaliśmy następujące inicjatywy:

- promocja pomysłu nowego łącznika pieszo-rowerowego "Nad Czechówką i przez Bystrzycę", spotkania z Radami Dzielnic, złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. (https://www.facebook.com/nadiprzez/)

- realizacja we współpracy z TVP Lublin programu "Nauka" dotyczącego gospodarki przestrzennej i rewitalizacji, kwiecień 2017 (http://lublin.tvp.pl/29904073/11-kwietnia-2017)

- udział w procesie "Modelowej Rewitalizacji Lublina", praca w terenie, wykonywanie badań, udział w spotkaniach

(https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/modelowa-rewitalizacja-lublina/)

- udział w realizacji oprawy Narodowego Kongresu Nauki na KUL, kwiecień 2017

- organizacja warsztatów samokształceniowych z GIS dla studentów KUL

- udział w realizacji wystawy p. Haliny Truszczyńskiej w siedzibie WMIAK

- wyjazd naukowy do Budapesztu i Tokaju, kwiecień 2017

- udział w dyskusjach publicznych w ramach wyłożeń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublin

- przygotowanie uwag do projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublin: Podzamcze, Wielki Staw Królewski

(http://www.parki.lublin.pl/files/uwagi_MPZP_2.pdf)

- udział w organizacji opłatka wydziałowego

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - amfiteatr rzymski

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - Stara Buda

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - widok od strony Dunaju

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Tokaj

 

W roku akademickim 2015/16 zrealizowaliśmy:

- promocja pomysłu nowego łącznika pieszo-rowerowego "Nad Czechówką i przez Bystrzycę" (https://www.facebook.com/nadiprzez/), złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

- realizacja filmu promującego nowy łącznik pieszo-rowerowy "Nad Czechówką i przez Bystrzycę"

(https://www.youtube.com/watch?v=T2UKlGkRLSo)

- wyjazd naukowy do Wilna (jesień 2015)

- wyjazd naukowy w Bieszczady oraz do Kalwarii Pacławskiej, Przemyśla i Arboretum w Bolestraszycach (wiosna 2016)

- opracowanie projektu rozstawienia ławek oraz schematu funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania kampusu KUL na Konstantynowie, w tym otoczenia budynku wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu; opracowanie było załącznikiem do konkursu dla studentów KUL, na projekt otoczenia budynku WMiAK

- czynny udział w konsultacjach społecznych i procedurach planistycznych realizowanych przez Urząd Miasta Lublin, zwłaszcza dotyczących zagospodarowania doliny Bystrzycy, rewitalizacji Podzamcza oraz projektu Miasto dla Ludzi (www.miastodlaludzi.ulublin.eu)

 

Kadr z filmu "Nad Czechówką i przez Bystrzycę"

 

W roku akademickim 2014/15 zrealizowaliśmy:

- projekt skweru Ks. Antoniego Zawistowskiego przy ul. zamojskiej w Lublinie - na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin

 

Wybrany arkusz projektu skweru Ks. Antoniego Zawistowskiego w Lublinie

 

 

Pierwsze, jeszcze nieoficjalne, zebranie Koła Naukowego, wiosna 2012 r.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2020, godz. 10:29 - Jan Kamiński