Zapraszam wszystkich studentów filologii niderlandzkiej do zaangażowania się w działalność Koła.

 

Jeśli ciekawi was co działo się lub co wciąż nas czeka w tym semestrze, to pozwolę sobie zamieścić tutaj krótkie sprawozdanie.

- Na początku roku akademickiego (październik) odbyło się spotkanie organizacyjne.

- Na spotkaniach Koła w październiku i listopadzie odbyła się m.in. projekcja filmu "Als twee druppels water" oraz wysłuchaliśmy prelekcji Pauliny Haratym na temat idiomów w języku niderlandzkim 

- 9 i 10 listopada członkowie Koła wzięli udział w konferencji 'Het (on)vertaalbare vertaald' oraz corocznym Dniu Niderlandzkim organizowanym przez Katedrę Literatury i Języka Niderlandzkiego we współpracy z Kołem Studentów Filologii Niderlandzkiej

- 5 grudnia studenci i wykładowcy wzięli udział w corocznej celebracji Sinterklaas, oprócz śpiewania tradycyjnych pieśni przygotowano przeróżne smakołyki

- 19 grudnia studenci i wykładowcy wzięli udział w opłatku niderlandystycznym, spotkaniu przewodził kurator Koła dr. hab. Marcin Polkowski (prof. KUL)

- Koło Studentów Filologii Niderlandzkiej KUL nawiązało współpracę z Kołem Studentów Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego w celu stworzenia międzyuniwersyteckiego czasopisma niderlandystycznego - zapraszamy na stronę internetową projektu:

https://metvriendelijkegroenten.wordpress.com

- Ponadto nadal zajmujemy się prowadzeniem fanpage i grupą Koła na Facebook

 

 

Ik nodig alle studenten van de Nederlandse filologie uit om aan activiteiten van de Studenten Kring deel te nemen.

 

 Als je nieuwsgierig bent wat er in het vorige semester gebeurd is of nog zal gebeuren, lees eens even deze korte samenvatting.
- Aan het begin van het academische jaar (in oktober) werd er een organisatorische bijeenkomst gehouden.

- Tijdens onze bijeenkomsten in oktober en november hebben we de film 'Als twee drupels water' bekeken en werd er ook een lezing over Nederlandse idiomen door Paulina Haratym gehouden

- Op 9 i 10 november hebben de leden van de Studenten Kring aan de conferentie: Het (on)vertaalbare vertaald' deelgenomen die door De Leerstoel Nederlandse Taal en Literatuur en de Wetenschappelijke Kring van Studenten Neerlandistiek van de Johannes Pauls II Katholieke Universiteit van Lublin georganiseerd werd

- Op 5 december hebben de leden van de Kring samen met docenten het Sinterklaasfeest gevierd; studenten bereidde diverse gerechten voor er werd hard gezongen

-  Op 19 december hebben de leden van de Kring samen met docenten de Spotkanie Opłatkowe gevierd; de vergadering werd gehouden onder leiding van dr. hab. Marcin Polkowski (prof. KUL)

- de Wetenschappelijke Kring van Studenten Neerlandistiek van de Johannes Pauls II Katholieke Universiteit van Lublin heeft ook een samenwerking met de Wetenschappelijke Kring van Studenten Neerlandistiek van de Universiteit van Wrocław gesloten om een interuniversitaire tijdschrift van neerlandistiek te vormen - je kunt de webpagina van dit project op deze link bekijken:

https://metvriendelijkegroenten.wordpress.com

- Bovendien zijn we nog steeds bezig met fanpage en een facebookgroep van de Studenten Kring op Facebook

 

 

 

Autor: Kamila Lewandowska
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018, godz. 00:03 - Filip Dolecki