SPOTKANIA KOŁA

SEMESTR LETNI 2018/19

ŚRODY, godzina 17:00, s. 905

 

Kontakt:

Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”:

Konstantynów 1H, 20-708 Lublin

 

Prezes Koła: Manuela Kiszka, manuelakiszka1997@gmail.com

Opiekun Koła: mgr inż. Jan Kamiński, jan.t.kaminski@gmail.com

 

Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., natomiast formalne wpisanie do rejestru uczelnianych organizacji studenckich nastąpiło w 2014 r. Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną.

 

Działalność Koła to przede wszystkim:

  • organizacja wydarzeń związanych z tematyką Koła, spotkań, prelekcji, warsztatów,
  • udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,
  • udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,
  • organizacja wyjazdów naukowych, w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,
  • udział w życiu Uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, Kulturalia, opłatek wydziałowy i in.
  • współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, np. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.
  • udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

 

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

 

Projekcja filmu z wizyty Profesora Jana Gehla w Lublinie w 2014 r.
poniedziałek, 11 marca 2019
godzina 17:00
sala 505
Budynek Wydziału Matematyki, Informatyki
i Architektury Krajobrazu KUL
ul. Konstantynów 1H
 
-------------
W imieniu Koła Naukowego "Krajobraz&Przestrzeń" KUL serdecznie zapraszamy na projekcję filmu
z wizyty Profesora Jana Gehla w Lublinie w 2014 r.
Chcemy wspólnie przypomnieć sobie idee, które Profesor Jan Gehl
przekazał podczas swojego wykładu w Lublinie.
 
Po projekcji filmu będziemy także planować wyjazd naszego Koła do Kopenhagi
w maju 2019, którego celem będzie m.in. spotkanie i rozmowa z Profesorem Janem Gehlem
 
Serdecznie zapraszamy!
 
jan_gehl_2019

 

 

W roku akademickim 2018/19 planujemy:

 
- wyjazd do Kopenhagi i spotkanie z Profesorem Janem Gehlem
- projekcja filmu z wizyty Jana Gehla w Lublinie w 2014
- kontynuacja malowania filarów w budynku WMIAK
- wyjście na komin EC Wrotków
- wyjazd w Bieszczady
- wizyta studyjna w Wydziale Planowania UM Lublin
- nowe logo Koła

- ...

 

 

 

Szczegółowe informacje

 

 

ZOBACZ NASZĄ DOTYCHCZASOWĄ DZIAŁALNOŚĆ

 

 

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

 2015/2016 i 2014/2015

 

 

 

 

2012pierwsze_zebranie

 

 

Autor: Anna Położyńska
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2019, godz. 16:33 - Ewa Pajdowska