Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL zrzesza aktualnie ok. 35 studentów reprezentujących poszczególne roczniki. Prezesem Koła jest Małgorzata Karpińska a opiekunem naukowym Koła ks. dr Marek Jeziorański. Z każdym rokiem z radością zauważamy wzrost liczby zainteresowanych poszukiwaniami naukowymi, jak też możliwościami angażowania się w sprawy nie tylko społeczności uniwersyteckiej, ale także szerszego środowiska. W prezentacji działalności KNSP KUL, ważną jest właśnie ta zasadnicza cecha omawianej organizacji, mianowicie wyczulenie studentów na najbardziej newralgiczne problemy zarówno w środowisku młodzieżowym, jak i wśród najmłodszej społeczności. Aktywność intelektualna, poszukiwanie dróg twórczego przeżywania swojego życia w kontakcie ze światem osób potrzebujących wsparcia oraz w kontekście wartości kulturowych i duchowych, harmonizuje z podejmowanymi działaniami praktycznymi - na miarę możliwości studenta, potwierdzając zasadę, że istnieje możliwość urzeczywistnienia solidarności ludzkiej i woli obecności w świecie autentycznych wartości. KNSP KUL w każdym roku akademickim organizuje dni Pedagoga, włącza się w akcje społeczne np. Pomóż dzieciom przetrwać Zimę, organizuje paczki na święta dla dzieci z ośrodka uchodźców itp. Więcej...

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 21:24 - Marek Jeziorański