Zgodnie Regulaminem studiów dla potrzeb utworzenia elektronicznego indeksu student ma obowiązek zakodować zajęcia, czyli złożyć w dziekanacie informacje:

  • o zajęciach z zakresu "do wyboru" (z listy zajęć do wyboru w planie studiów);
  • o przynależności do grup (w przypadku zajęć, które odbywają się w grupach wybieranych przez studenta);
  • o zajęciach nieobjętych programem studiów, na które student uczęszcza za zgodą Dziekana.

Zajęcia obowiązkowe wpisywane są do indeksu elektronicznego przez Dziekanat.

 

 

Plany studiów. Studia na Wydziale Filozofii - cykl 2020-2021

www.kul.pl/plan.studiow

 

 

Poniżej znajduje się instrukcja krok po kroku jak zakodować zajęcia:

 

Kodowanie zajęć jest sposobem na przekazanie informacji o wybranych w bieżącym etapie zajęciach, na które student uczęszcza. Nie jest to zapisywanie się na zajęcia.

Kodowaniem nie są objęte zajęcia obowiązkowe, za wyjątkiem tych, które są prowadzone w grupach.

Wypełnienie formularza na e-KUL jest obligatoryjne - jest jedynym sposobem poinformowania dziekanatu o wybranych zajęciach. Wystarczy uzupełnić formularz, aby informacje zostały przekazane, nie ma potrzeby dostarczania papierowego wydruku. Podsumowanie wybranych zajęć można wydrukować na własne potrzeby.

 

Lokalizacja formularza

Formularz wyboru zajęć jest dostępny na indywidualnym koncie studenta w menu Moje WEB S4A » Studia » zakładka Kodowanie zajęć.

 

Kodowanie zajęć zorganizowane jest na trzech zakładkach: PodsumowanieZajęcia do wyboruZajęcia za zgodą Dziekana.

Zajęcia są przyporządkowane do kierunku i do roku akademickiego. Osoba studiująca na więcej niż jednym kierunku wybierze właściwy kierunek z listy rozwijalnej i dla każdego z osobna musi zakodować zajęcia.

 

Wskazanie wybranych zajęć

 

Zajęcia do wyboru

 

Zajęcia do wyboru są związane z bieżącym kierunkiem i semestrem studiów. Nie pojawią się tu zajęcia obowiązkowe, za wyjątkiem tych, które są prowadzone w grupach.

Wskazanie zajęć odbywa się przez zaznaczenie pola wyboru. W przypadku gdy zajęcia są podzielone na grupy można wybrać tylko jedną z grup (pozostałe pola staną się nieaktywne).

Po zaznaczeniu wszystkich zajęć do wyboru, na które student uczęszcza, należy zapisać formularz. Uaktywni się wówczas zakładka Podsumowanie, gdzie pojawi się zestawienie. Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie zajęcia, na które student uczęszcza, są zakodowane.

Zajęcia za zgodą Dziekana

Zajęcia dodatkowe (np. spoza programu studiów lub powtarzane) są wybierane za pisemną zgodą Dziekana. Wybór ich jest możliwy na zakładce Zajęcia za zgodą Dziekana. Aby znaleźć właściwe zajęcia, należy wybrać kolejno: wydział, kierunek i semestr, a potem wskazać wybrane zajęcia przez zaznaczenie pola wyboru. Wskazane zajęcia pojawią się zarówno na zakładce Zajęcia za zgodą Dziekana, jak i w Podsumowaniu, obok zajęć z programu studiów.

 

Poprawianie wyboru

 

Jeśli pomyłkowo zostały wybrane niewłaściwe zajęcia, trzeba na zakładce Zajęcia do wyboru odznaczyć pole wyboru i ponownie zapisać.  Wnoszenie poprawek jest możliwe przez cały okres kodowania zajęć.

Aby usunąć wybór zajęć spoza programu studiów, należy znaleźć wybrane zajęcia na zakładce Zajęcia za zgodą Dziekana i usunąć je przez naciśnięcie przycisku Usuń znajdującego się z prawej strony formularza.

 

Poza czasem kodowania poprzez e-KUL możliwy będzie jedynie wgląd w dane - formularze wyboru będą niedostępne. Dane zostaną przekazane do dziekanatów i tam należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z uczęszczaniem na zajęcia.

 

 

W poniższym linku można znaleźć prezentacje pokazujące jak zakodować zajęcia przez e-kul. https://e.kul.pl/moodle/mod/wiki/view.php?pageid=2141

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2020, godz. 08:07 - Andrzej Zykubek