Kształcenie zdalne (online) przebiega w czasie rzeczywistym, zgodnie z rozkładem zajęć dostępnym na platformie e-KUL oraz z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe.

Narzędziem komunikacji do przeprowadzania zajęć online jest platforma MS TEAMS.

Materiały dodatkowe mogą być zamieszczane na platformie Moodle.

KODY ZESPOŁÓW MS TEAMS

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I stopnia

 

ROK II

KODY

1.       

Matematyka (wykład)

E/2

15

dr Beata Kraska

jir2fha

2.       

Fizyka (wykład)

Z/4

15

dr Volodymyr Popovych

0a2alz3

3.       

Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów (wykład)

E/5

30

dr hab. Ivan Zin

5r1kl0q

4.       

Metale i metalurgia, obróbka cieplna (wykład)

Z/4

30

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

mfiegpv

5.       

Badania i testy materiałów (wykład)

Z/1

15

dr Joanna Wasąg

bytwyee

6.       

Nauka o materiałach (wykład)

Z/2

15

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

r791tcf

7.       

Termodynamika Techniczna (wykład)

Z/2

30

dr Paweł Kwaśnicki

65ytb9r

8.       

Projektowanie elementów maszyn (wykład)

Z/3

30

dr hab. Ivan Zin

wzskuxc

9.       

Wytrzymałość konstrukcji (wykład)

E/3

30

dr Volodymyr Popovych

o0b4c8w

10.   

Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 79)

Z/0

30

mgr Marlena Iglik

gvoq7ij

11.

Informatyka (laboratorium)

Z/2

30

dr Rafał Kuzioła

sy4f329

 

 

ROK III

KODY

1.       

Technologia informacyjna (wykład)

E/2

15

dr Rafał Kuzioła

64wecqd

2.       

Projektowanie materiałów (wykład)

Z/1

15

dr Paweł Kwaśnicki

97ndyp0

3.       

Systemy zarządzania (wykład)

E/1

15

dr Dorota Tokarska

8f2tls9

4.       

Systemy zarządzania (konwersatorium - Grupa: 1)

Z/2

30

dr Dorota Tokarska

8f2tls9

5.       

Spektroskopia (wykład)

Z/2

30

dr Rafał Kuzioła

5fb1w4d

6.       

Chemia i fizyka powierzchni (wykład)

Z/4

15

dr Rafał Kuzioła

8x63zmj

7.       

Stopy metali (wykład)

Z/5

30

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

jv8pj9u

8.       

Zasady i metody łączenia materiałów (wykład)

Z/4

15

dr hab. Ivan Zin

6wk1gab

9.       

Krystalografia substancji niejednorodnych (wykład)

Z/4

15

dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL

y82hwmg

10.   

Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych (wykład)

Z/4

15

dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL

t13x9a5

 

 

ROK IV

KODY

1.       

Metody wytwarzania materiałów (wykład)

E/2

30

dr hab. Ivan Zin

0xzkjxf

2.       

Metody niszczenia materiałów (wykład)

E/1

15

dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL

0fk98xz

3.       

Recykling materiałów (wykład)

Z/2

30

dr Joanna Wasąg

zw4zrao

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopnia

 

ROK I

KODY

1.       

Matematyka (wykład)

Zbo/4

30

dr Beata Kraska

t5dp6z3

2.       

Fizyka (wykład)

Zbo/3

15

dr Volodymyr Popovych

ve674fy

3.       

Chemia (wykład)

Zbo/4

15

dr Rafał Kuzioła

gzf3yv5

4.       

Biologia i ekologia (wykład)

E/4

30

dr Katarzyna Czarnek

Imkwub7

5.       

Ochrona własności intelektualnej (konwersatorium)

Z/2

15

dr Dariusz Żak

y8zcq2p

6.       

Technologia informacyjna (wykład)

E/3

15

dr Beata Kraska

7bhi5wq

7.       

Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 166)

Z/0

30

mgr Marlena Iglik

0vivmtq

8.       

Informatyczne podstawy projektowania (wykład)

Z/0

15

dr inż. Ewa Hołota

pevsu27

9.

Przedsiębiorczość (warsztaty)

Z/2

30

dr hab. Leszek Ćwikła

c7wbnqy

10.

Gleboznawstwo i rekultywacja (wykład)

Z/3

15

dr hab. A. Księżopolska

 97spagv

11.

Gleboznawstwo i rekultywacja (laboratorium, grupa 1)

Z/0

15

dr hab. A. Księżopolska

 ro8wsw2

12.

Gleboznawstwo i rekultywacja (laboratorium, grupa 1)

Z/0

15

dr hab. A. Księżopolska

 0q7344r

13.

Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 90)

Zbo/0

30

mgr Iwona Ludjan

3johxy3

 

 

ROK II

KODY

1.       

Ochrona atmosfery (wykład)

E/3

15

dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL

cb0exfw

2.       

Mechanika płynów (wykład)

E/3

15

dr Volodymyr Popovych

entkq4b

3.       

Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (wykład)

Zbo/3

15

dr inż. Witold Adamowski

y3jjzfu

4.       

Hydrologia (wykład)

E/4

15

dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL

6bclyn0

5.       

Geometria wykreślna i grafika inżynierska (wykład)

Z/4

15

dr inż. Olena Dan

twwsijv

6.       

Geometria wykreślna i grafika inżynierska (warsztaty)

Z/0

15

dr inż. Olena Dan

hw175l2

7.       

Etyka (wykład)

E/2

30

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

y5lr2wm

8.       

Termodynamika techniczna (wykład)

E/4

30

dr Paweł Kwaśnicki

mtinbca

9.       

Biologia środowiska (wykład)

E/2

15

dr Katarzyna Czarnek

vva113d

10.   

Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 79)

Z/0

30

mgr Marlena Iglik

gvoq7ij

11.

Gospodarka odpadami(wykład)

Z/4

15

dr hab. A. Księżopolska

h8rgbjm

 

 

ROK III

KODY

1.       

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (wykład)

Z/4

30

dr inż. Witold Adamowski

u5nnjy8

2.       

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (warsztaty)

Z/0

30

dr inż. Ewa Hołota

6wpch0l

3.       

Technologia informacyjna (wykład)

E/3

15

dr Beata Kraska

40hh72o

4.       

Systemy informacji przestrzennej (wykład)

Zbo/0

15

dr inż. Olena Dan

a8bdfcx

5.       

Mikrobiologia ogólna z elementami technicznej (wykład)

E/8

30

dr Katarzyna Czarnek

uc2q5kp

6.       

Mikrobiologia, higiena, środowisko- bezpieczeństwo i jakość w praktyce przemysłowej (wykład)

Z/2

30

dr Katarzyna Czarnek

gt7ald0

7.       

Urządzenia do oczyszczania wody (wykład)

Z/3

15

dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL

339dk08

8.       

Instalacje wodociągowo - kanalizacyjne (wykład)

E/3

30

dr inż. Witold Adamowski

j0rpcrk

9.       

Instalacje wodociągowo - kanalizacyjne (warsztaty)

Z/0

30

dr inż. Ewa Hołota

frrijd1

10.   

Technologia uzdatniania wody (wykład)

E/3

15

dr inż. Olena Dan

7cafel5

11.   

Odwodnienia i nawodnienia (wykład)

Zbo/0

15

dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL

9xjqknx

12.   

Seminarium (seminarium)

Zbo/0

30

dr inż. Olena Dan

o4mg5rg

13.

Podstawy geologii i geotechniki (wykład)

E/4

30

dr hab. inż. A. Księżopolska

3ykeuu4

14.

Podstawy geologii i geotechniki(laboratorium)

Z/0

15

dr hab. A. Księżopolska

54a6tbx

 

 

ROK IV

KODY

1.       

Ekonomika inżynierii środowiska (wykład)

E/1

15

dr Dorota Tokarska

4on0c3j

2.       

Ekonomika inżynierii środowiska (warsztaty)

Z/0

15

dr Dorota Tokarska

4on0c3j

3.       

Elementy prawa (wykład)

E/1

30

dr hab. Leszek Ćwikła

shxvzar

4.       

Ochrona środowiska pracy (wykład)

E/1

15

dr Artur Lis

hjw32a7

5.       

Biotechnologia w inżynierii środowiska (wykład)

Z/2

30

dr Katarzyna Czarnek

0ej8myx

6.

Geochemia (wykład)

Z/2

30

dr hab. inż. Alicja Księżopolska 

mj2k07o

7.       

Pracownia inżynierska (pracownia dyplomowa – Grupa: 1)

Zbo/0

60

dr inż. Ewa Hołota

ivuh9ec

8.       

Seminarium inżynierskie (seminarium – Grupa: 1)

Zbo/4

30

dr inż. Ewa Hołota

ql3m453

9.

Seminarium inżynierskie(seminarium – Grupa: 2)

Zbo/4

30

dr hab. inż. Alicja Księżopolska 

jkezofm

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA II stopnia

 

ROK I

KODY

1.       

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich (wykład)

E/4

15

dr inż. Witold Adamowski

jgz1y0o

2.

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich (warsztaty)

Z/0

15

dr inż. Witold Adamowski

f264cvx

3.

Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych (wykład)

Z/4

15

dr inż. Witold Adamowski

ihw0a1t

4.

Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych (warsztaty)

Z/0

15

dr inż. Witold Adamowski

p8h0d32

5.

Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 167)

Z/0

30

mgr Marlena Iglik

2jo7ibn

6.

Monitoring wody (wykład)

Z/3

15

dr Katarzyna Czarnek

ee4ks2a

7.   

Zarządzanie środowiskiem wodnym (wykład)

Z/4

15

dr hab. Leszek Ćwikła

cxy2da1

8.

Zarządzanie środowiskiem wodnym (warsztaty)

Z/0

15

dr hab. Leszek Ćwikła

zyg37s6

9.

Teoria przepływów (wykład)

E/2

15

dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL

ve2e52f

10.  

Toksykologia środowiska (wykład)

E/4

15

dr Katarzyna Czarnek

2q8fnbb

11.

Zasoby i ochrona wód (wykład)

E/4

15

dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL

icc43ng

 

PRAWO

 

ROK IV

KODY

1.       

Postępowanie cywilne (wykład)

E/8

45

dr Kinga Dróżdż-Chmiel

e66oa1j

2.       

Postępowanie cywilne (ćwiczenia)

Z/0

45

dr Kinga Dróżdż-Chmiel

lr91wb2

3.     

Prawo pracy (wykład)

E/6

30

dr hab. Dominik Tyrawa

8ggq8eh

4.       

Prawo pracy (ćwiczenia)

Z/0

30

dr hab. Dominik Tyrawa

9953htl

5.       

Prawo publiczne gospodarcze (wykład)

E/5

30

dr Dariusz Żak

z0g6h7e

6.       

Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia)

Z/0

30

dr Dariusz Żak

p08zdbq

7.       

Cyberbezpieczeństwo (wykład)

E/6

30

dr Dariusz Żak

8h5flsk

8.       

Cyberbezpieczeństwo (ćwiczenia)

Z/0

15

dr Dariusz Żak

59szhww

9.       

Legislacja administracyjna (wykład)

E/6

30

dr Artur Lis

q2e9mu8

10.   

Legislacja administracyjna (ćwiczenia)

Z/0

15

dr Artur Lis

atdh5aq

11.   

Prawo restrukturyzacyjne (wykład)

E/6

30

dr Dariusz Żak

knqt6hj

12.   

Prawo restrukturyzacyjne (ćwiczenia)

Z/0

15

dr Dariusz Żak

aufblau

13.   

Etyka urzędnicza (wykład)

Z/2

30

dr Artur Lis

kymxvhb

14.   

Kryminalistyka (wykład)

Z/2

30

dr hab. Filip Ciepły

jxl1rzr

15.   

Prawo bankowe (wykład)

Z/2

30

dr Piotr Pomorski

av1jj8o

16.   

Prawo urzędnicze (wykład)

Z/2

30

dr hab. Dominik Tyrawa

64jxb1b

17.   

Prawo administracyjne (seminarium)

Zbo/0

30

dr Artur Lis

qspp7vg

18.   

Prawo cywilne i postępowanie cywilne (seminarium)

Zbo/0

30

dr hab. Leszek Ćwikła

45ucuw3

19.   

Prawo gospodarcze (seminarium)

Zbo/0

30

dr Dariusz Żak

r10fmqm

20.   

Prawo karne i postępowanie karne (seminarium)

Zbo/0

30

dr hab. Filip Ciepły

4m2heyb

21.   

Prawo konstytucyjne (seminarium)

Zbo/0

30

dr hab. Dominik Tyrawa

vzg7o11

 

ROK V

KODY

1.       

Etykieta dyplomatyczna (wykład)

E/2

15

dr Artur Lis

3j53r3b

2.       

Ochrona konkurencji (wykład)

E/2

30

dr Dariusz Żak

o4s21v8

3.     

Ochrona własności intelektualnej (wykład)

E/2

15

dr Dariusz Żak

tl9ws0t

4.       

Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia)

Z/2

15

dr Artur Lis

qw4o70o

5.       

Orzecznictwo sądów administracyjnych (konwersatorium)

Z/2

15

dr hab. Dominik Tyrawa

etrgvtq

6.       

Orzecznictwo Sądu Najwyższego - sprawy cywilne (konwersatorium)

Z/2

15

dr hab. Dominik Tyrawa

6gl2egu

7.       

Cyberbezpieczeństwo (wykład)

E/6

30

dr Dariusz Żak

8h5flsk

8.       

Cyberbezpieczeństwo (ćwiczenia)

Z/0

15

dr Dariusz Żak

59szhww

9.       

Legislacja administracyjna (wykład)

E/6

30

dr Artur Lis

q2e9mu8

10.   

Legislacja administracyjna (ćwiczenia)

Z/0

15

dr Artur Lis

atdh5aq

11.   

Prawo restrukturyzacyjne (wykład)

E/6

30

dr Dariusz Żak

knqt6hj

12.   

Prawo restrukturyzacyjne (ćwiczenia)

Z/0

15

dr Dariusz Żak

aufblau

13.   

Etyka urzędnicza (wykład)

Z/2

30

dr Artur Lis

kymxvhb

14.   

Kryminalistyka (wykład)

Z/2

30

dr hab. Filip Ciepły

jxl1rzr

15.   

Prawo bankowe (wykład)

Z/2

30

dr Piotr Pomorski

av1jj8o

16.   

Prawo urzędnicze (wykład)

Z/2

30

dr hab. Dominik Tyrawa

64jxb1b

17.   

Prawo administracyjne (seminarium)

Zbo/0

30

dr Artur Lis

qspp7vg

18.   

Prawo cywilne i postępowanie cywilne (seminarium)

Zbo/0

30

dr hab. Leszek Ćwikła

45ucuw3

19.   

Prawo gospodarcze (seminarium)

Zbo/0

30

dr Dariusz Żak

r10fmqm

20.   

Prawo karne i postępowanie karne (seminarium)

Zbo/0

30

dr hab. Filip Ciepły

4m2heyb

21.   

Prawo konstytucyjne (seminarium)

Zbo/0

30

dr hab. Dominik Tyrawa

vzg7o11

 

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2020, godz. 14:13 - Adam Garbacz