W najbliższym tygodniu – od 19 do 23 października zajęcia praktyczne (laboratoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie, seminaria) będą prowadzone on-line.

 

KODY ZESPOŁÓW MS TEAMS

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopnia

 

 

ROK I

KODY

1.  

Biologia i ekologia (laboratorium)

Z/0

30

dr Katarzyna Czarnek

j2bij9x

2.

Matematyka (ćwiczenia)

Z/0

15

dr Beata Kraska

5zv1m5d

3.

Technologia informacyjna (laboratorium, grupa 1)

Z/0

15

dr Beata Kraska

oilp2um

4.

Technologia informacyjna (laboratorium, grupa 2)

Z/0

15

dr Beata Kraska

1kh2jbz

5.

Chemia (laboratorium, grupa 1)

Z/0

30

mgr A. Gronba-Chyła

60p0778

6.

Chemia (laboratorium, grupa 2)

Z/0

30

mgr A. Gronba-Chyła

cmk434u

7.

Informatyczne podstawy projektowania (laboratorium, grupa 1)

Z/0

15

dr inż. Ewa Hołota

mg62y93

8.

Informatyczne podstawy projektowania (laboratorium, grupa 2)

Z/0

15

dr inż. Ewa Hołota

c6c61pk

 

ROK II

KODY

1.       

Gospodarka odpadami(wykład)

Z/4

15

dr hab. A. Księżopolska

h8rgbjm

2.       

Biologia środowiska (laboratorium)

Z/0

30

dr Katarzyna Czarnek

mqm4006

3.       

Hydrologia (laboratorium)

Z/0

30

dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL

ldsc2w3

4.       

Gospodarka odpadami(laboratorium)

Z/0

30

mgr A. Gronba-Chyła

g2dulwy

5.

Geometria wykreślna i grafika inżynierska (warsztaty)

Z/0

15

dr inż. Olena Dan

hw175l2

6.

Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (laboratorium)

Z/0

15

dr inż. Witold Adamowski

yfgiyxo

7.

Budownictwo i konstrukcje inżynierskie (warsztaty)

Z/0

30

dr inż. Witold Adamowski

f9uqg70

 

ROK III

KODY

1.       

Podstawy geologii i geotechniki(laboratorium)

Z/0

15

dr hab. A. Księżopolska

54a6tbx

2.       

Mikrobiologia ogólna z elementami technicznej (laboratorium)

Z/0

45

dr Katarzyna Czarnek

u0p4dk0

3.

Podstawy geologii i geotechniki (wykład)

E/4

30

dr hab. inż. A. Księżopolska

3ykeuu4

4.

Technologia uzdatniania wody (laboratorium)

Z/0

15

mgr Robert Stachyra

7gxd7va

5.

Odwodnienia i nawodnienia (laboratorium)

Z/0

15

mgr Robert Stachyra

xxr8e0j

6.

Seminarium (seminarium)

Zbo/0

30

dr inż. Olena Dan

o4mg5rg

7.

Technologia informacyjna (laboratorium)

Z/0

15

dr Beata Kraska

qx1yk17

8.

Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (warsztaty)

Z/0

30

dr inż. Ewa Hołota

6wpch0l

 

ROK IV

KODY

1.       

Seminarium inżynierskie(seminarium – Grupa: 2)

Zbo/4

30

dr hab. A. Księżopolska

jkezofm

2.       

Pracownia inżynierska (pracownia dyplomowa – Grupa: 2)

Zbo/0

60

mgr A. Gronba-Chyła

71vrujd

3.

Pracownia inżynierska (pracownia dyplomowa – Grupa: 1)

Zbo/0

60

dr inż. Ewa Hołota

ivuh9ec

4.

Seminarium inżynierskie (seminarium – Grupa: 1)

Zbo/4

30

dr inż. Ewa Hołota

ql3m453

 

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA II stopnia

 

 

ROK I

KODY

1.

Toksykologia środowiska (laboratorium)

Z/0

30

dr Katarzyna Czarnek

7jcsstx

2.       

Seminarium magisterskie(seminarium – Grupa: 1)

Zbo/2

30

dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL

5rmvzs3

3.

Zasoby i ochrona wód (laboratorium)

Z/0

30

mgr Robert Stachyra

pu154lr

4.

Monitoring wody (laboratorium)

Z/0

30

mgr A. Gronba-Chyła

037layp

5.

Pracownia magisterska (pracownia)

Zbo/2

60

mgr Robert Stachyra

zavvt9p

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I stopnia

 

 

 

ROK II

KODY

1.       

Informatyka (laboratorium)

Z/2

30

dr Rafał Kuzioła

sy4f329

2.       

Matematyka (ćwiczenia)

Z/0

15

dr Beata Kraska

mhtr0ee

3.       

Badania i testy materiałów (laboratorium)

Z/0

30

mgr Katarzyna Grąz

3ukx6io

 

 

ROK III

KODY

1.       

Technologia informacyjna (laboratorium)

Z/0

15

mgr Katarzyna Grąz

je49i34

2.       

Zasady i metody łączenia materiałów (laboratorium)

Z/0

30

mgr Katarzyna Grąz

of14ilh

3.       

Chemia i fizyka powierzchni (laboratorium)

Z/0

30

mgr Katarzyna Grąz

xa74djy

4.       

Seminarium (seminarium)

Zbo/1

30

dr Paweł Kwaśnicki

y0lv74u

5.       

Projektowanie materiałów (laboratorium)

Z/0

15

dr Paweł Kwaśnicki

zvspnjw

 

 

ROK IV

KODY

1.       

Pracownia inżynierska (pracownia)

Z/2

30

dr Joanna Wasąg

q2jprcq

2.       

Pracownia inżynierska (pracownia)

Z/2

30

mgr Katarzyna Grąz

adkgeln

3.       

Metody wytwarzania materiałów (laboratorium)

Z/0

30

dr Paweł Kwaśnicki

4mig0h1

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2020, godz. 11:10 - Adam Garbacz