Koordynator Kolegium Dydaktycznego

dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL

 


Filologia polska st. I i II

Koordynator:

dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL

 

Członkowie rady:

I stopień

Dr hab. Joanna Michalczuk
(zastępstwo za dr hab. Agatę Seweryn, prof. KUL - urlop)

Dr hab. Anna Czapla, prof. KUL

Dr Agnieszka Karczewska
(zastępstwo za dr hab. Magdalenę Marzec-Jóźwicką - urlop)

Dr Małgorzata Peroń

 

II stopień

Dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL

Dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL

Dr Anna Majewska-Wójcik

Dr Joanna Lekan-Mrzewka

 


Humanistyka cyfrowa

Koordynator:

Dr Monika Szabłowska-Zaremba

Członkowie rady:

Prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk

Dr Aneta Wójciszyn-Wasil

Dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko

 


Edytorstwo

Koordynator:

Dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

Członkowie rady:

Dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL

Dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021, godz. 22:03 - Grzegorz Jędrek