Kolejna edycja studiów KUL w Areszcie Śledczym w Lublinie

Od października, w Areszcie Śledczym w Lublinie, ruszy kolejna edycja licencjackich studiów stacjonarnych na kierunku nauki o rodzinie, specjalność asystent osoby niesamodzielnej. Dzięki trwającej od 2013 roku współpracy KUL z aresztem, kolejna grupa więźniów będzie miała możliwość zdobycia wyższego wykształcenia. O kontynuacji współpracy rozmawiał dziś rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski z dyrektorem lubelskiego aresztu płk. Jackiem Wróblem.
 
Jak podkreśla ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, prowadzenie przez uniwersytet studiów w Areszcie Śledczym w Lublinie pokazuje, że więźniowie z powodzeniem mogą wykorzystywać czas odbywania kary do własnego rozwoju, nie tylko intelektualnego ale także społecznego. - Studia stanowią dla nich drogę do readaptacji i powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie z nowymi umiejętnościami i wiedzą, które również sprzyjają odnalezieniu się na rynku pracy - podkreślił rektor.
 
- Kontynuujemy edukację osadzonych w ramach studiów prowadzonych przez KUL, ponieważ jest to dla nich szansa na wartościowe zagospodarowanie czasu poprzez zdobywanie wiedzy. Studia i uzyskanie dyplomu uniwersyteckiego prowadzą do samodowartościowania, co pomoże osadzonym m.in. w poszukiwaniu pracy po wyjściu na wolność - podkreślił dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie płk Jacek Wróbel.

KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, które umożliwiają więźniom zdobycie wyższego wykształcenia. Osadzeni realizują pełen program zajęć uniwersyteckich, z tym, że odbywają się one w areszcie. Studia mają istotne znaczenie ponieważ poza wymiarem naukowym, stwarzają szansę na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Obecnie na KUL, na kierunku nauki o rodzinie w Areszcie Śledczym w Lublinie, studiuje 18 osadzonych.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona