Dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, Kierownik projektu RID ogłasza, w ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości, konkursy dotyczące finansowania:

 

wyjazdów na staż, wizytę studyjną lub konferencję międzynarodową;

przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;

organizacji międzynarodowej konferencji na KUL w 2019 roku;

publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych; przy czym niedostępne są środki na tłumaczenie tekstów. Można ubiegać się o finansowanie korekty językowej i superwizji.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2019 r. w Biurze RID, GG-371.

 

Więcej informacji na stronie projektu.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2019, godz. 14:36 - Ewa Zięba