Tym razem odwiedziliśmy dzieci z Przedszkola nr 18 w Bytomiu! Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania się z dziećmi.

Po czym dzieci rozwiązały zagadki i dowiedziały się o czym będą prowadzone zajęcia. Następnie zapoznały się z Projektem Kajakowy Patrol św. Franciszka II Edycja oraz poznały historię Lucjusza.

Dzieci siedząc w kółku podawały sobie piłkę i odpowiadały na pytania z czym kojarzy się im woda? Do czego jest nam potrzebna woda? Później dzieci wysłuchały wiersza  „Chora rzeka” J. Papuzińskiej i dowiedziały się  o zanieczyszczeniu wód i uświadomiły sobie, że rzek i innych zbiorników wodnych nie można zanieczyszczać.

 

Po czym dzieci wysłuchały krótkiej historii o Pawle, który nie zakręcił wody w łazience, która wprowadziła nas do kolejnej rozmowy na temat: Co robić, by oszczędzać wodę? W drugiej części zajęć - części praktycznej dzieci z pomocą prowadzących mogły przebadać wodę pobraną z rzeki Bytomki i wodociągu, za pomocą zestawu z odczynnikami.

 

Na podstawie barwy wody jaką otrzymaliśmy uczestnicy określali czy woda jest zanieczyszczona. Ta część warsztatów wzbudziła największe zainteresowanie. Na koniec prowadząca przeprowadziła Ślubowanie dzieci na „Przyjaciela wody”

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2014, godz. 13:34 - Angelika Żurawska