KOŁO TEATROLOGÓWKoło Naukowe Teatrologów powołano decyzją Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dnia 22 listopada 2002 r. Obecnie liczy kilkunastu członków rekrutujących się spośród zainteresowanych teatrem studentów z różnych kierunków studiów (większość z nich jest studentami filologii polskiej i specjalizacji teatrologicznej). W grudniu 2003 r. kilku z nich zostało wyróżnionych za działalność w Kole nagrodami Rektora KUL.
Główny cel działalności Koła Naukowego Teatrologów to pogłębianie wiedzy teatrologicznej i rozwijanie zainteresowań naukowych. Realizowany jest on poprzez odbywające się co dwa tygodnie poniedziałkowe spotkania. Rytm pracy rocznej wyznacza jedno zagadnienie teatralne i poświęcona mu sesja naukowa. W listopadzie 2003 r. odbyła się sesja Światło w teatrze.
Kolejnym założeniem Koła jest przekładanie zdobywanej wiedzy teoretycznej na praktyczną poprzez uczestnictwo w warsztatach i wyjazdach naukowych. Większość członków Koła uczestniczy w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Leszka Mądzika. Charakter warsztatowy mają też wyjazdy do Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice. Pierwszym wyjazdem naukowym była wizyta w Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach. W ramach działalności Koła odbywają się spotkania ze znanymi ludźmi teatru (m.in. Krzysztofem Babickim).
Koło Naukowe Teatrologów uczestniczy też aktywnie w życiu uniwersyteckim (np. kolędowanie w KUL przed świętami Bożego Narodzenia połączone z zaproszeniem studentów i pracowników na opłatek Instytutu Filologii Polskiej, włączenie się w przygotowanie Dni Kultury Studenckiej Kulturalna, zapraszanie studenckich teatrów z przedstawieniami).
W 2004 r. Koło rozpoczęło wydawanie własnego pisma, którego pierwszy numer towarzyszył ogólnopolskiej sesji naukowej Profesor Irena Sławińska (1913-2004). Ethos – Dzieło – Recepcja, zorganizowanej przez Katedrę Dramatu i Teatru KUL. Jednym z celów pisma jest publikowanie dramatów i scenariuszy pisanych przez młodych ludzi wraz z ich krytyczną interpretacją.
Koło Naukowe Teatrologów KUL współpracuje z podobnymi organizacjami innych ośrodków uniwersyteckich m. in. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego.


Kurator Koła
dr hab. Wojciech Kaczmarek, prof. KUL

Prowadzący:
mgr Anna Piechówka
Autor: agjar
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2007, godz. 15:38 - Agnieszka Jarosz