Decyzją RWSSWT Komisja Animacji Życia Akademickiego została połączona z Komisją Promocji. Więcej informacji w zakładce "Komisja Promocji".

Autor: Stanisław Bigos
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2015, godz. 23:33 - Martyna Wąsik