Komitet Organizacyjny:

 

dr Małgorzata Ganczar - KUL, mganczar@kul.pl (kontakt z pracownikami naukowymi)

 

Pani Elżbieta Sługocka-Krupa - Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, rzecznicy@konsumentow.eu  (kontakt z rzecznikami konsumentów, partnerami i przedsiębiorcami)

 

dr Marcin Szewczak - KUL

 

dr Wojciech Wytrążek - KUL

 

dr Rafał Sura - KUL

 

mgr Patryk Ochwat - sekretarz

Autor: Małgorzata Ganczar
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2014, godz. 20:45 - Małgorzata Ganczar