W związku z pojawiającymi sie pytaniami uszczegółowiającymi do procedury składania wniosków o nagrody zgodnie z Regulaminem nagród za najlepiej punktowane publikacje uprzejmie informujemy, że podpisane wnioski spełniające kryteria konkursu z opinią Dziekana proszę złożyć do dnia 2 grudnia 2019 r. w Dziale Krajowych Projektów Naukowych (CTW-16). Zmiana terminu wynika z faktu, iż 30 listopada 2019 zapisany w Regulaminie wypada w sobotę.

 

Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się w załącznikach (regulamin, wniosek).

 

Uprzejmie prosimy o wypełnianie wniosków na komputerze.

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2019, godz. 12:16 - Barbara Lendzion-Tokarska