Szanowni Państwo,

Studenci i Pracownicy WPPKiA

Rozpoczynamy rok akademicki 2021/2022 z nadzieją i radością z częściowego przynajmniej powrotu do nauczania stacjonarnego oraz możliwości bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów. Tym niemniej nie możemy zapominać, że w dalszym ciągu znajdujemy się w trudnym okresie pandemii COVID-19. Abyśmy mogli jak najdłużej funkcjonować w sposób jak najbardziej zbliżony do wyczekiwanej normalności, absolutnie konieczne jest zachowywanie przez nas wszystkich wszelkich obowiązujących restrykcji sanitarno-epidemiologicznych.

W związku z powyższym, w imieniu władz Wydziału przypominam o obowiązku zasłaniania w pomieszczeniach Uniwersytetu ust i nosa za pomocą maseczki oraz konieczności zachowywaniu dystansu społecznego, zarówno w salach dydaktycznych, jak i w windach, na ciągach komunikacyjnych itd. W przypadku wystąpienia objawów infekcji zachęcam Państwa Studentów do pozostania w odosobnieniu i uczestnictwa w zajęciach za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Jeżeli jeszcze nie skorzystali Państwo z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19, gorąco do tego zachęcam: jest to wyraz dojrzałości, troski i odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale również za Państwa najbliższych oraz naszą uniwersytecką wspólnotę.


Proszę prowadzących zajęcia o zwracanie uwagi na przestrzeganie na terenie Uniwersytetu obowiązujących przepisów i zaleceń. Proszę również o życzliwe reagowanie na potrzeby i postulaty Studentów związane z towarzyszącymi nam ograniczeniami, zwłaszcza jeżeli dotyczą one umożliwienia równoległej transmisji on-line zajęć prowadzonych w formule stacjonarnej lub mieszanej dla osób znajdujących się w izolacji lub na kwarantannie. Pierwsze doświadczenia z mieszaną formułą zajęć są pozytywne i dobrze rokują na przyszłość. Informuję, że w przypadkach wykrycia zachorowania na COVID-19 w grupie studenckiej nie zakładamy automatycznej zmiany formuły prowadzenia zajęć na tryb zdalny, ale – co do zasady – tryb mieszany, który umożliwi dalszy stacjonarny udział w zajęciach osobom zaszczepionym, wyłączonym z obowiązku odbycia kwarantanny oraz – za pośrednictwem platformy MS Teams – tym, których decyzja taka będzie dotyczyć.

 

 

                 Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

                  Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2021, godz. 13:31 - Agnieszka Dębska