Szanowni Państwo,

 

Przypominam o odpowiedzialności za nasze publiczne wypowiedzi, również te w Internecie.

 

Prawo każdego z nas do wyrażania własnych poglądów i formułowania krytyki winno odpowiadać wysokim standardom akademickim. Dotyczy to szczególnie społeczności Uniwersytetu katolickiego. Przypominam, że zgodnie ze Statutem KUL (§ 57 ust. 2) pracownicy, doktoranci i studenci KUL są zobowiązani do "respektowania chrześcijańskiego systemu wartości ", którego naczelnym wymogiem jest poszanowanie godności każdej osoby ludzkiej, niezależnie od żywionych przez nią przekonań i zachowań.

 

Jako pracownicy Uniwersytetu katolickiego jesteśmy zobowiązani do szczególniej wrażliwości i empatii. W kontekście wyrażanych w przestrzeni publicznej opinii winniśmy także pamiętać o dbałości o dobre imię Uniwersytetu, który współtworzymy.

 

 

Z wyrazami szacunku

ks. Antoni Dębiński, Rektor KUL