„Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, że jest on gotowy na niebo”

 

W związku ze śmiercią męża, wyrazy głębokiego współczucia,

a nadto  słowa pociechy i dar niewzruszonej wiary w zmartwychwstanie człowieka

 

drogiej Pani Dziekan

dr hab. Ewie Skórzyńskiej-Polit

 

z zapewnieniem o pamięci w modlitwie i prośbą, aby dobry Bóg zesłał ukojenie i  nagrodę wieczną

składają  

 

Dziekan

wraz z całą wspólnotą akademicką

Wydziału  Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2021, godz. 11:09 - Ewa Pajdowska