INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
oraz
KATEDRA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ KUL
zapraszają na konferencję

10 lat polskiej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej

9 maja 2014 r.

Collegium Iuridicum KUL (sala 206) przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie

 


PROGRAM

 

09:30 Recepcja kawowa

 

10:00 Otwarcie Konferencji (Prof. Artur Kuś, Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL) oraz prezentacja działalności Instytutu na rzecz Państwa Prawa w Programie Migracyjnym (mgr Paweł Wojtasik, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa)

 

10:15-11.45 Obrady panelowe (Moderacja: Dr Tomasz Sieniow, KUL)

 

• Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym (Zakład Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej), Społeczne problemy migrantów
• Dr Stanisław Dubaj (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie), Funkcjonowanie Straży Granicznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej
• Mgr Monika Szulecka (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego), Polityka zapobiegania nielegalnej migracji – perspektywa migrantów
• Dr Piotr Witkowski (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), Zwolnienia celne w Unii Europejskiej w stosunku osób fizycznych
• Mgr Marta Strąk (Instytut Nauk Prawnych PAN), Odpowiedzialność przewoźnika w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
• Dr Anna Kosińska (Katedra Prawa Unii Europejskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Dobrowolne powroty migrantów z perspektywy ochrony praw człowieka

11.45 Dyskusja

 

12.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

12.30 Poczęstunek

 

 

Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II”
jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i budżetu państwa
Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2014, godz. 10:50 - Paweł Wojtasik