Nowe Tendencje w Zarządzaniu

Lublin, 16 września 2010

Dziękujemy serdecznie za udział w zorganizowanej przez naszą Katedrę Konferencji Naukowej „Nowe tendencje w zarządzaniu”. Czujemy się zaszczyceni możliwością współpracy z Państwem  oraz dumni z jej efektu w postaci publikacji, jaka powstała w wyniku naszej wspólnej pracy.

 

Monografia pokonferencyjna

nowe-tendencje-w-zarzadzani.gif

Spis treści

Zapraszamy do zapoznania się z Galerią Zdjęć.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Marek Pawlak - Przewodniczący, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Adam Biela, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Marek Brzeziński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Andrzej Buszko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Małgorzata Dolińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Paweł Kawalec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Witold Kołbuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. inż.  Edward  Szczerbicki, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż.  Michał  Trocki, Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr hab. inż.  Zofia Wilimowska, Politechnika Wrocławska

Cel Konferencji

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany informacji na temat nowych tendencji w zarządzaniu.
Zapraszamy do publikacji prac przeglądowych a także wyników badań.
Prosimy o uwzględnienie w treści referatów, iż prace ukażą się w monografii pod wspólnym tytułem „Nowe tendencje w zarządzaniu”.

Tematyka konferencji

Nowe trendy w zarządzaniu mogą być zauważane z dwóch perspektyw. Pierwsza wynika z faktu, że zmienia się otoczenie współczesnych organizacji i w ślad za tym zmieniają się sposoby i metody zarządzania. Efektem tego zjawiska jest na przykład zmiana kierunku kształcenia, który dawniej nosił nazwę „organizacja i zarządzanie” , następnie „zarządzanie i marketing” a obecnie „zarządzanie”.

Druga perspektywa wynika z coraz większego zainteresowania zarządzaniem przedstawicieli innych dziedzin i dyscyplin naukowych. Zarządzaniem zajmują się na przykład specjaliści z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, matematyki i prawa. Jednym ze skutków tego trendu jest powstanie zarządzania jako dyscypliny w naukach humanistycznych (według klasyfikacji stosowanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów).

 

Miejsce konferencji

Sala C - 737
Collegium Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
al. Racławickie 14,
22-950 Lublin

Program konferencji

Tutaj można pobrać szczegółowy program konferencji: program.

 

Komitet organizacyjny

Dr Kinga Machowicz
Mgr Kalina Grzesiuk
Mgr Grzegorz Zasuwa

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 12:26 - Maria Mazurek-Olszowa