Nowe tendencje w zarządzaniu

 Motyw graficzny konferencji

 

Miejsce i termin konferencji:

Dom Pracy Twórczej KUL

Kazimierz Dolny

12-13 czerwca 2014

Ramowy_Program_Konferencji_2014

 

Galeria zdjęć Nowe tendencje w zarządzaniu 2014

Rada Naukowa

 

Prof. dr hab. Marek Pawlak - Przewodniczący

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Adam Biela

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marek Brzeziński

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Buszko

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Dolińska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. inż. Adam Piotr Grzech

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Julita Jabłecka – Prysłopska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Arkadiusz Jabłoński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Paweł Kawalec,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Witold Kołbuk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marek Lisiecki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. inż.  Edward  Szczerbicki 

Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż.  Michał  Trocki

Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. inż.  Zofia  Wilimowska 

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka

Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Helena Żukowska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marian Żukowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Kinga Machowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Cel konferencji

 Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany informacji na temat nowych tendencji w zarządzaniu.
Zapraszamy do publikacji prac przeglądowych a także wyników badań. Prosimy o uwzględnienie w treści referatów, iż prace ukażą się w monografii pod wspólnym tytułem „Nowe tendencje w zarządzaniu”.

Tematyka konferencji

 

Czwarta już edycja konferencji Nowe tendencje w zarządzaniu tak samo jak poprzednie nakierowana jest przede wszystkim na stworzenie forum wymiany myśli i wyników badań dotyczących szeroko rozumianego, współczesnego zarządzania.

 

Już od wielu lat można zaobserwować zjawisko coraz większego zainteresowania zarządzaniem ze strony przedstawicieli innych dyscyplin. Interesują się nim ekonomiści, psychologowie, socjologowie, prawnicy, pedagodzy. Z drugiej strony także specjaliści z zakresu zarządzania coraz częściej i chętniej sięgają go dorobku, tradycji, teorii i konkretnych rozwiązań z innych dyscyplin. Taki trend wydaje się być naturalnym i pożądanym zjawiskiem. Dzięki temu możemy się wzajemnie wzbogacać, inspirować, wymieniać opinie na temat konkretnych kwestii.

 

Mamy nadzieję, że na kolejnej edycji konferencji uda nam się stworzyć odpowiednią atmosferę i warunki, aby wszyscy uczestnicy mogli podzielić się z innymi wynikami swoich badań i wysłuchać na ten temat opinii. Być może pomoże w tym atmosfera Kazimierza nad Wisłą starego i pięknego miasteczka, które jest swojego rodzaju „perłą Lubelszczyzny”.

Terminy

15.01.2014 – termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z pełnym tekstem referatu

01.02.2014 – informacja o przyjęciu materiałów do druku

01.03.2012 – termin przesłania opłaty za udział w konferencji

 

Opłata konferencyjna

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 850 PLN.

 

Obejmuje on:

·         nocleg z 12 na 13 czerwca 2014 w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym

·         uroczystą kolację pierwszego dnia konferencji

·         wyżywienie w trakcie obu dni konferencji

·         poczęstunek w czasie przerw

·         publikację referatu w monografii pokonferencyjnej.

Nie obejmuje kosztów przejazdu

 

 

Koszt publikacji referatu bez udziału w konferencji wynosi 500 PLN (warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji).
Koszt udziału w konferencji bez publikacji wynosi 250 PLN.

 

Wpłaty na konto:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bank PeKaO SA III O/Lublin

59124023821111000039262147

 

z dopiskiem:

 Nowe tendencje w zarządzaniu oraz  imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

 

Dokumenty do pobrania:

karta_gloszenia_uczestnika2014.doc

Wymogi_2014.doc

 

Miejsce konferencji

kazimierz.jpg

 

 

 

 

Dom Pracy Twórczej KUL

 ul. Puławska 94

24-120 Kazimierz Dolny n/Wisłą

 

 

 

 

 

 

Komitet organizacyjny

Dr hab. Kinga Machowicz – Przewodnicząca

Dr Kalina Grzesiuk

Dr Monika Łobaziewicz

Mgr Anna Krawczyk-Sawicka

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Wydział Nauk Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Tel. (81) 4453-554

Mail: kzp_wns@kul.pl

 

Autor: Kalina Grzesiuk
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2014, godz. 10:33 - Maria Mazurek-Olszowa