Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Wydział Nauk Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

Ktedra Zrządzania Pracownikami w Organizacji

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania

Wydział Nauk Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

Stowarzyszenie Społeczny Instytut Zarządzania

 

Zapraszają na

Konferencję Naukową

 Nowe Tendencje w Zarządzaniu

 

 

Miejsce i termin konferencji:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kolegium Jana Pawła II, sala C618

10-11 października 2019

Galeria zdjęć

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Marek Pawlak - Przewodniczący

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Adam Biela

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Marek Brzeziński, prof. WSEiI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Dolińska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Witold Kołbuk

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Andrzej Kozina, prof. UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Marek Lisiecki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. inż.  Edward  Szczerbicki 

Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż.  Michał  Trocki

Szkoła Główna Handlowa

Dr hab. inż.  Zofia  Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP

Politechnika Poznańska

Dr hab. Grzegorz Zasuwa

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marian Żukowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Tematyka konferencji

Podczas siódmej edycji konferencji "Nowe tendencje w zarządzaniu" chcemy podjąć dyskusję nad współczesnym wyzwaniem w zarządzaniu, jakim wydaje się być problem etyki i zaangażowania społecznego przedsiębiorstw. Otwarcie się granic po roku 1989, masowe rejestrowanie nowych firm, inwazja zagranicznej konkurencji spowodowały, że w naszym kraju powstało coś na kształt "niedojrzałej formy gospodarki rynkowej”, charakteryzującej się tym, że to co nie było zabronione przez prawo, było dozwolone. Brak odwołania do prawa zwyczajowego, do dobrych obyczajów w biznesie, do moralnych postaw i zachowań spowodowały, że jako gospodarka byliśmy postrzegani przez zagranicznych inwestorów bardzo krytycznie.

 

Na naszym rynku pojawiły się także międzynarodowe korporacje i zaczęły promować działania określane mianem społecznego zaangażowania przedsiębiorstw. Twierdziły one, że to coś nowego na naszym postkomunistycznym rynku. Nie do końca tak jednak było, bo korzenie CSR w Polsce sięgają jeszcze XIX wieku i początków wieku XX. Nie zawsze także międzynarodowe korporacje zachowują się w sposób etyczny. Czasem celowo zniekształcają obraz swojej sytuacji finansowej starając się nie płacić podatków i transferują dochody do swoich rodzinnych krajów.

 

Proponujemy te wątki jako główne myśli naszych konferencyjnych dyskusji. Nie ograniczamy jednak Państwa i liczymy na wskazanie innych ciekawych obszarów „Nowych tendencji w zarządzaniu”.

 

Terminy

23.06.2019 – termin zgłoszenia udziału w konferencji wraz z pełnym tekstem referatu

30.06.2019 – informacja o przyjęciu referatu do publikacji

15.07.2019 – termin dokonania opłaty za udział w konferencji

 

Miejsce konferencji

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

Kolegium Jana Pawła II, sala C618


Program konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji: program.

Opłata konferencyjna

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 600 PLN

Obejmuje on:

  • uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji
  • udział w imprezie towarzyszącej
  • wyżywienie w drugim dniu konferencji
  • poczęstunek w czasie przerw
  • publikację referatu w monografii pokonferencyjnej pt. Nowe tendencje w zarządzaniu. Tom VIII, Wydawnictwo KUL.

Wydawnictwo KUL znajduje się w wykazie wydawców monografii naukowych MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 roku. 

 

Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu oraz kosztów przejazdu

 

Koszt publikacji referatu bez udziału w konferencji wynosi 500 PLN (warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji).

 

 

Wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Społeczny Instytut Zarządzania

Bank PKO BP

13 1020 3176 0000 5702 0216 4770

z dopiskiem:

Nowe tendencje w zarządzaniu oraz  imię i nazwisko uczestnika konferencji

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

Wymogi edytorskie

Serdecznie zapraszamy do przygotowywania referatów przeglądowych a także tekstów zawierających wyniki badań empirycznych. Jednocześnie prosimy o uwzględnienie w treści referatów, iż prace ukażą się w monografii pod wspólnym tytułem „Nowe tendencje w zarządzaniu”.

 

Maksymalna objętość zgłaszanego referatu to 40 tys. znaków (ze spajami). Tekst należy napisać czcionką Times New Roman 12 punktową z 1,5 odstępem między wierszami na formacie A4 z przypisami dolnymi i bibliografią na końcu artykułu w edytorze Microsoft Word. Szczegółowe wymogi edytorskie zostały zawarte w następującym dokumencie:

wymogi edytorskie

Komitet organizacyjny

Dr Agnieszka Marek

Dr Joanna Niewiadoma

Dr Grzegorz Wesołowski

Dr hab. Grzegorz Zasuwa

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:

Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji

Wydział Nauk Społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Tel. (81) 445-34-20

Mail: katedrazpo@kul.pl

 

Sponsorzy konferencji:

oraz PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie
Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2020, godz. 17:04 - Kalina Grzesiuk