Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera oraz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

mają zaszczyt zaprosić

do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

pod wspólnym patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bohdana Zdziennickiego

oraz Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec Andrzeja Kidyby

 

60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec

Doświadczenia i perspektywy

 

 

 

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Iuridicum   

                ul. Spokojna 1, sala CI 300, 20-074 Lublin

 

Data: wtorek, 12 maja 2009 r.

 

Program:

 

Sesja I

 

10.00
Powitanie gości:  Prof. dr hab. Artur Kuś, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wprowadzenie:

Prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie

Prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

O. dr Sławomir Brzozecki, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL

 

10.30 „Würdigung der  Verfassung der BRD“ - Prof. dr. Gernot Jörger, University of Applied Sciences of Kehl (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kehl)


11.00 Przerwa na kawę

 

11.15 „Prawa podstawowe w Ustawie Zasadniczej Niemiec i w konstytucjach landów  niemieckich”  - Prof. dr hab. Pasquale Policastro, Uniwersytet Szczeciński

 

11.45 „System kanclerski w Niemczech” - Prof. dr hab. Bogusław Banaszak, Prezes Rady Legislacyjnej, Uniwersytet Wrocławski

 

12.15 ”Podmioty publiczno-prawne w Ustawie Zasadniczej” - Ks. Prof. dr hab. Sławomir Fundowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Dyskusja

 

 

Sesja II

 

14.15 „Skarga konstytucyjna w Ustawie Zasadniczej Niemiec i w Konstytucji RP” - Prof. dr hab. Mirosław Granat, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

 

14.45 „Kontrolle der Verwaltung durch die Verwaltungsgerichte in der Bundesrepublik Deutschland“ - Prof. dr. Hans-Ulrich Müller-Russel, Verwaltungsrichter a.D.

 

15.15 „Pokój w Ustawie Zasadniczej Niemiec” - Dr Edyta Krzysztofik, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

15.30 „Obowiązywanie prawa wspólnotowego w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego” - Mgr Paweł Wojtasik, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

15.45 „Wolność prowadzenia badań naukowych i jej ograniczenia na gruncie konstytucji RFN” - Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski


16.00 Dyskusja

 

16.30 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji: Prof. dr hab. Pasquale Policastro, Uniwersytet Szczeciński

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2009, godz. 21:58 - Paweł Wojtasik