Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 6

tel. +48 (015) 642 25 33, fax +48 (015) 842 49 51, e-mail: wznos@kul.pl

 

INSTYTUT SOCJOLOGII

ma zaszczyt zaprosić na

I Międzynarodową Konferencję z cyklu: BÓG A ŻYCIE SPOŁECZNE

Zatytułowaną:

AGAPE, FILANTROPIA CZY USŁUGA?

DZIAŁALNOŚĆ TRZECIEGO SEKTORA

Termin konferencji:

15 kwietnia 2010 roku

 

Zasadniczym celem konferencji będzie próba opisu i interpretacji zagadnień związanych z działalnością sektora trzeciego, zwłaszcza jego wymiaru społecznego i edukacyjnego. Istotnym elementem prowadzonych dyskusji stanie się omówienie postaw filantropijnych i charytatywnych, ze zwróceniem uwagi na filozoficzne podstawy pomocy drugiemu człowiekowi, osobowości prospołeczne, trud niesienia pomocy innym ludziom oraz wyzwania, szanse i bariery stojące przed trzecim sektorem w Polsce.

 Ze względu na bogactwo tematyki, a zarazem złożoność i wielowątkowość problematyki do dyskusji zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk naukowych: filozofów, socjologów, pedagogów, psychologów oraz praktyków pracy w trzecim sektorze. Przewidujemy wymianę poglądów i wymianę doświadczeń dotyczących prezentowanej problematyki.

 

Tematyka Konferencji zaplanowana została w ośmiu blokach tematycznych:

 

1.      Podstawy filozoficzne pomocy drugiemu człowiekowi

2.      Motywy działań filantropijnych – agape czy „zwykła” pomoc bliźniemu?

3.      Osobowości prospołeczne

4.      Trud pomocy – trud współczucia, czyli jak się nie wypalić pomagając innym

5.      Rola trzeciego sektora w pomocy społecznej

6.      Samorządy a organizacje pozarządowe – partnerstwo czy konkurencja?

7.      Bariery rozwoju trzeciego sektora w Polsce

8.      Szanse i wyzwania stojące przed trzecim sektorem

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 grudnia 2009 r.

Koszt udziału w konferencji 250 zł (opłata zawiera VAT)

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres:

Instytut Socjologii, WZNoS KUL, ul. Ofiar Katynia 6, 37-450 Stalowa Wola

Zgłoszenia przyjmujemy też w wersji elektronicznej na adres e-mail:

bkrempa@kul.pl; tzbyrad@interia.pl

 

Osoby odpowiedzialne za konferencję:

Dr Teresa Zbyrad, kontakt: tzbyrad@interia.pl

Ks. dr Bogdan Krempa, kontakt: bkrempa@kul.pl

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

 

Załączniki:

InformacjeOgolne.doc InformacjeOgolne.doc

TematykaKonferencji.doc TematykaKonferencji.doc

KartaZgloszeniaNaKonf.doc KartaZgloszeniaNaKonf.doc

AfiszKonf.15.04.2010.pdf AfiszKonf.15.04.2010.pdf

Afisz2sesjePlenarne.pdf Afisz2sesjePlenarne.pdf

Zaproszenie.pdf Zaproszenie.pdf


Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2010, godz. 11:03 - Mirosław Rewera