Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Makrostruktur Społecznych i Katedra Socjologii Pracy i Gospodarki

WZNoS KUL w Stalowej Woli

oraz

 Katedra Pedagogiki Ogólnej WNS KUL w Lublinie

 

 

Program Konferencji Naukowej

AKTUALNE PROBLEMY I WYZWANIA PRACY SOCJALNEJ

Stalowa Wola, dn. 7 maja 2014 r.

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL JP II w Stalowej Woli

ul. Ofiar Katynia 8a

 

9.30-10.00 – rejestracja uczestników

10.00-10.15 – otwarcie konferencji

Dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

 

10.15-12.00 - Obrady plenarne (część pierwsza)

Moderator: Dr Robert Paruzel

Dr hab. prof. nadzw. Marek Paluch (Uniwersytet Rzeszowski) - Praca socjalna wobec zagrożeń marginalizacji jednostek, grup społecznych i społeczności lokalnych

Dr Sylwia Pelc (WSI-E z siedzibą Rzeszowie) – Mediacje w pracy socjalnej

Dr Teresa Zbyrad (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Społeczny status klientów pomocy społecznej: od marginalizacji ku integracji społecznej (między teorią a praktyką)

Mjr Simona Wójtowicz (Areszt Śledczy w Nisku) – Praca socjalna w zakładzie karnym

Dr Beata Anna Zięba (Uniwersytet Rzeszowski) - Pedagogiczny i profilaktyczny aspekt właściwej organizacji czasu wolnego wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych wyzwaniem dla wychowawców i pracowników socjalnych

Dr Wiesława Sajdek (WZNoS KUL) - Polskie tradycje pomocy społecznej na przykładzie problemu sieroctwa

 

12.00-12.45 – Przerwa obiadowa

 

12.45-14.00 - Obrady plenarne (część druga)

Moderator: Mgr Anna Mazur

Dr Robert Paruzel (WZNoS KUL) – Problem nierówności dochodów w Polsce – analiza porównawcza sytuacji w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Mgr Paweł Wiśniewski (UMCS) - Zatrudnienie socjalne trwałym elementem polskiej polityki workfare (praca zamiast zasiłku) – kilka refleksji po 10 latach korzystania z ustawy

Inż. Adelina Zięba (Politechnika Krakowska) - Massmedia w procesie edukacji: walory i zagrożenia

Mgr Anna Mazur (WNS KUL) – Asystent rodziny – założenia teoretyczne a praktyka

Dr Anna Witkowska-Paleń (KUL) – Wspieranie integracji uchodźców – problem znaczący czy marginalny w sektorze polskiej pomocy społecznej?

 

14.00-14.30 – Podsumowanie konferencji, dyskusja

 

Komitet Naukowy:

Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

Ks. Prof. dr hab. Marian Nowak

Prof. dr hab. Tamara Hovorun

Prof. dr hab. Yurij Paczkowski

Dr hab. Edmund Jusko, prof. KUL

Dr hab. Zbigniew Narecki, prof. KUL

Dr Marek Klimek

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący komitetu: Dr Anna Witkowska-Paleń (Katedra Makrostruktur Społecznych)

Członkowie: Mgr Anna Mazur (Katedra Pedagogiki Ogólnej)

                     Dr Robert Paruzel (Katedra Socjologii Pracy i Gospodarki)

Studenci: Lic. Joanna Róg

                Lic. Mariusz Szeliga

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2014, godz. 16:53 - Rafał Podleśny