W dn. 12 listopada 2010 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL odbyła się, organizowana przez Katedry: Prawa Handlowego, Prawa Konstytucyjnego oraz Prawa Unii Europejskiej, konferencja naukowa pt. "Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa" (program).

 

Referat pt. "Czasowe aspekty wyroków Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności przepisu z Konstytucją z perspektywy prawa konstytucyjnego i cywilnego" wygłosił dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - kierownik Katedry Prawa Handlowego KUL.

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 09:15 - Andrzej Herbet