Katedra pedagogiki pastoralnej

Instytutu Pedagogiki

Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka

w Sandomierzu

  

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Diecezji Sandomierskiej oraz Diecezji Radomskiej 

 

Polskie Towarzystwo Teologiczne

Oddział w Sandomierzu

 

a także

 

Instytut Teologiczny im. św. abpa Józefa Bilczewskiego

Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego (UKRAINA)

 

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

z cyklu:

 

Sandomierskie spotkania z Biblią 

 BIBLIA – WIARA – KULTURA

 Postmodernistyczny człowiek – pielgrzym czy emigrant ze świata kultury biblijnej ?

Sandomierz, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka,
ul. Mariacka 9, aula 24 - św. Jadwigi Królowej  (II piętro)

26 listopada 3013 r. (wtorek), godzina 15.00

 

podczas XIX

Diecezjalnego Tygodnia Biblijnego,

na rozpoczęcie roku jubileuszowego 90-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Teologicznego

 

PROGRAM:

 

 

15.00 – 15.15. Powitanie uczestników:

 

Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL – delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego, prodziekan WZNoS, dyrektor IT, prezes oddziału sandomierskiego PTT

1. 15.15. – 15.35 Wykład

,,Bibbia nella pratica pastorale e pratica privata dei fedeli cinesi" (Biblia w praktyce pastoralnej i w praktyce prywatnej wiernych w Chinach”)

ks. dr Giovanni Ke (Chiny)

 

2. 15.35. – 15.55 Wykład

Międzykulturowa kompetencja współczesnego Ukraińca – między Europą i Azją

Prof. dr hab. Lillya Morska (Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraina)

 

3. 15.55 – 16.15 Wykład

Cyrus – wybraniec Boga. Perskie ślady w Biblii

Ks. dr Jacek Uliasz (Instytut Teologiczny, Lwów – Ukraina)

 

4. 16.15 – 16.35 Wykład

Rola Pisma Świętego w dialogu ekumeniczny 

Br. dr Michaił Stanczyszyn (Instytut Teologiczny, Lwów – Ukraina)

 

5. 16.35 – 16.55 Wykład

Rady biblijnych mędrców drogowskazem w wychowaniu współczesnego człowieka. Recepcja tekstów dydaktycznych Księgi Przysłów, Koheleta
i  Syracha.

Ks. dr Jacek Kucharski (WSD Radom – moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej)

 

16.55. – 17.10 przerwa kawowa

 

6. 17.15 – 17.30 Wykład/komunikat

„Biblia w Hollywood. Wątki biblijne w filmie epoki nowoczesnej i ponowoczesnej”

Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

7. 17.30 – 17.45 Wykład/komunikat

Biblia kolegiaty sandomierskiej – Rabanus Maurus, Liber Machabeorum et Novum Testamentum – inicjał L a rola herbu i inskrypcji o fundacji Kazimierza Wielkiego

Ks. mgr lic. Andrzej Rusak (Instytut Teologiczny w Sandomierzu, dyrektor Muzeum Diecezjalnego)

 

8. 17.45 – 18.00 Wykład/komunikat

Wielkość chrześcijańskiego kapłaństwa w dialogu "O kapłaństwie" św. Jana Chryzostoma

Ks. dr Bogdan Krempa (WZNoS KUL w Stalowej Woli, WSD w Sandomierzu, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu)

 

9. 18.00 – 18.15 Wykład/komunikat 

„Od poznania do umiłowania” – katecheza prowadząca ucznia do świata Biblii

Ks. dr Jerzy Dąbek (WZNoS KUL w Stalowej Woli, wikariusz generalny Diecezji Sandomierskiej)

 

Dyskusja, podsumowanie konferencji 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2013, godz. 04:06 - Mirosław Rewera