Konferencja "Cudzoziemcy na rynku pracy"

 

Dnia 29 września 2011  Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa organizuje konferencję "Cudzoziemcy na rynku pracy". Podstawowym celem konferencji jest refleksja nad potrzebą otwarcia europejskiego rynku pracy na pracowników z państw trzecich i analiza, na jakich zasadach się to odbywa w chwili obecnej. Wprowadzający referat konferencyjny pt. "Dynamika migracji w Unii Europejskiej: wyzwania i przyszłość" wyglosi Pani Prof. Krystyna Iglicka, wybitny ekspert w zakresie studiów nad procesami migracyjnymi.

 

Konferencja rozpocznie się o godzi 10.30 w sali CI 204 Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ulicy Spokojnej 1.

 

W załączniku przedstawiamy program konferencji:
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Konferencja organizowana jest w ramach działalności Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, której członkiem jest Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL.
Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2012, godz. 13:17 - Marta Ordon