KATEDRA PEDAGOGIKI KATOLICKIEJ

INSTYTUTU PEDAGOGIKI WZNoS KUL w Stalowej Woli

SERDECZNIE ZAPRASZA

na konferencję naukową nt.:

 

EDUKACJA W ZMIENNEJ RZECZYWISTOŚCI

która odbędzie się w poniedziałek, 4 czerwca 2012 od godz.12 w s. 112

 

PROGRAM:

Słowo wprowadzające: dr Anna Różyło

dr Wacław Kędzior: Zadania i wyzwania edukacyjne w obliczu zmian i wyzwań XXI wieku

dr Zuzana Chanasova / Magdalena Cagara: Gestalt Approach in Religion Classes during the First Four Years of Primary Education

mgr Joanna Olko: O nową jakość kształcenia (propozycja D. Klus-Stańskiej i kryteria jej aplikacji w szkole)

mgr Magdalena M. Kępa: Wymiar wychowania chrześcijańskiego w świetle wybranych dokumentów Soboru Watykańskiego II

dr Anna Różyło: O nauczaniu treści religijnych przewidzianych w programie języka polskiego – założenia, stan faktyczny, perspektywy zmian

mgr Radosław Skakuj: Analiza porównawcza dwóch szkół personalizmu amerykańskiego – bostońskiej i kalifornijskiej – z punktu widzenia istotnych dla rozwoju pedagogiki podstawowych założeń filozoficznych

Angelika Sadowa: Wpływ kultury na wychowanie dzieci i młodzieży

Dyskusja

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2012, godz. 22:02 - Mirosław Rewera