Konferencja „Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku"

Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku.Katedra Literatury Rosyjskiej KUL oraz Komisja Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów zapraszają na IV Międzynarodową konferencję naukową „Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska XX i XXI wieku. Kulturowe zbliżenia i miejsca wspólne, oddziaływanie i odrzucenie”, która odbędzie się 25-26 maja 2017 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sale CTW-113 i CTW-114.

 

Będzie to kolejna cykliczna, czwarta już konferencja przeprowadzona w naszym ośrodku, poświęcona szeroko pojętej kulturze, literaturze i językowi emigracji wschodniosłowiańskich XX i XXI wieku, skoncentrowana na „starej” i „nowej” problematyce emigrantologicznej dotyczącej Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. Jako przedmiot obrad i dyskusji tego kolejnego spotkania naukowego, oprócz zagadnień literackich, estetycznych i filozoficzno-religijnych, proponujemy tym razem tematykę, jaka obejmuje szczególnie refleksję nad dokonaniami emigrantów w perspektywie całościowej, ogólnej i syntetyzującej ich dorobek kulturowy i ideowy, umożliwia jego komparatystyczne ujęcie i ogląd pierwiastków rosyjskich, ukraińskich i białoruskich w odniesieniu do cech europejskich. Przedkładamy również do dyskusji rozpatrzenie w spuściźnie emigracyjnej związków i relacji między diasporą i metropolią, ale też obopólnych idiosynkrazji wobec tego, co emigracyjne i tego, co sowieckie.

 

Program

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017, godz. 07:53 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-05-22