Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji, która odbędzie się dnia 30.06.2016 roku w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 3A.

Temat konferencji:

NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA – PEDAGOG: HISTORIA OŚWIATY I WYCHOWANIA NA PRZESTRZENI WIEKÓW.

Informacje dotyczące konferencji: doktoranckistw@onet.eu

Zapraszamy do udziału w konferencji.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Józef Stala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Ks. prof. dr hab. Marian Nowak. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Prof. dr hab. Roman Pelczar, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Ks. prof. dr hab. Pavol Dancak, Uniwersytet w Presovie (Słowacja)

prof. dr hab. Oksana Kikineżdi, Uniwersytet w Tarnopolu (Ukraina)

prof. dr hab. Volodymyr Hnatiuk, Uniwersytet w Tarnopolu (Ukraina)

prof. dr hab. Evgen Kharkhovschenko Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie (Ukraina)

Prof. nzw. dr hab. Edmund Juśko, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Prof. nzw. dr hab. Jolanta Kamińska - Kwak, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Prof. nzw. dr hab. Elżbieta Osewska Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prof. nzw. dr hab. Stanisław Sorys, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Prof. nzw. dr hab. Roman Sieroń, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Prof. nzw. dr hab. Andrzej Wawryniuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Prof. nzw. dr hab. Liliya Morska, Uniwersytet w Tarnopolu (Ukraina)

Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Prof. nzw. dr hab. Piotr Gołdyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Andrzej Niedojadło, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Dr Barbara Wolny, WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

Dr Barbara Dagmara Niziołek, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

Dr Anna Skokanova, Katolicki Uniwersytet w Ružomberoku (Słowacja)

 

2016_06_17_plakat_doktoranci

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2016, godz. 00:39 - Rafał Podleśny