ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
I WALNE ZEBRANIE
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA KUL

 

13 grudnia 2014 roku (sobota)
Collegium Jana Pawła II, C-1031
Lublin, Al. Racławickie 14

 

 

Część I – Konferencja naukowa

16.00     Otwarcie – Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL

16.30     Wykład nt. Życie i działalność Księdza Profesora Antoniego Kościa, SVDPani dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

17.00     Dyskusja

17.15     Przerwa na kawę

 

 

Część II – Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

17.30     Porządek Walnego Zebrania

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
 2. Sprawozdanie Zarządu SAWP KUL z działalności w roku 2013/2014
 • - Sprawozdanie Sekretarza
 • - Sprawozdanie Skarbnika
 1. Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
 2. Plan pracy na następny rok
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie Walnego Zebrania

 

Część III – Dzielenie się Opłatkiem i spotkanie koleżeńskie przy śpiewie kolęd 

 1. Odczytanie Ewangelii według św. Łukasza
 2. Życzenia
 3. Wspólne kolędowanie

 

 

Zaprasza serdecznie

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski

Przewodniczący SAWP KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2014, godz. 16:32 - Marta Ordon