Międzynarodowa Konferencja Naukowa

pn. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE W GOSPODARCE KOMUNALNEJ

aspekty technologiczne, ekonomiczne, prawne i społeczne zagadnienia

2-3 czerwca 2015  Stalowa Wola

http://konferencja.swkk.pl/

 

02.06.2015 Wtorek

8:00 – 9:00 Rejestracja Uczestników

9:00 – 9:35 Otwarcie Konferencji

Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Zbigniew Rynasiewicz – Minister Infrastruktury i Rozwoju

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowa Wola

Piotr Pluszkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wschodni Klaster Komunalny

9:35 – 9:55 Stabilizacja tlenowa zmieszanych odpadów komunalnych - aspekty technologiczne

mgr inż. Andrzej Krzyśków, Progeo Wrocław

9:55 – 10:15 Toksyczność odcieków składowiskowych

dr Justyna Koc-Jurczyk, Uniwersytet Rzeszowski

10:15-10:35 Technologia pomiaru uciążliwości odorowej instalacji do przetwarzania odpadów

SGS Polska Spółka z o.o.

10:35-10:55 Współczesne  trendy zagospodarowania  składowisk komunalnych

dr inż. Paweł Szyszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

10:55 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 11:35 Możliwości oddzielenia wodoru z biogazu otrzymanego z odpadów organicznych w celu zastosowania w ogniwach paliwowych

prof. Vladimir Maslikov, Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu /Rosja/

11:35 – 11:55 Analiza terytorialnego rozmieszczenia zasobów odchodów z ferm zwierząt na przykładzie województwa leningradzkiego

prof. Nikolay Arefiev, Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu /Rosja/

11:55- 12:15 Wykorzystanie pylistego keramzytu do wspomagania technologii osadu czynnego

dr inż. Adam Masłoń, Politechnika Rzeszowska

12:15 – 12:35 Krajowy plan oczyszczania ścieków komunalnych po ostatnich zmianach

Grzegorz Waligóra, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

12:35 – 13:05 Czynniki wpływające na poprawne kompostowanie osadów ściekowych – dlaczego technika GORE® Cover jest przykładem instalacji optymalnego kompostowania

Ireneusz Suszyna, EQUIPO Sp. z o.o.

13:05 -13:25 Metody usuwania surfaktantów ze ścieków

dr hab. Barbara Marczewska, prof. KUL Instytut Inżynierii Środowiska WZPiNoS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13:25 – 13:45 Efektywność zmodernizowanej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji miasta Łańcuta w zakresie gospodarki osadowej

prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek, Politechnika Rzeszowska

13:45 – 14:05 Ocena dywersyfikacji zaopatrzenia w wodę wybranych miast Podkarpacia

prof. dr hab. inż. Janusz Rak, Politechnika Rzeszowska

 

14:05- 15:30 Przerwa obiadowa

15:30 Sesja plakatowa

16:30 Zwiedzanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli - wyjazd

 

Od godziny 19:00

Biesiada góralska dla uczestników

 

03.06. Środa

9:00 – 9:20 Badanie morfologii komunalnych odpadów stałych i frakcji mineralno-organicznej

mgr Anna Gronba Instytut Inżynierii Środowiska WZPiNoS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

9:20 – 9:40 Wykorzystanie odpadów z przemysłu budowlanego

Profesor Michail Balzannikov Rektor Państwowego Uniwersytetu Architektoniczno–Budowlanego w Samarze /Rosja/

9:40-10:00 Fermentacja metanowa zmieszanych odpadów komunalnych - wybrane aspekty praktyczne

mgr inż. Andrzej Krzyśków, Progeo Wrocław

10:00- 10:20 Hydroliza niskotemperaturowa osadów ściekowych

Piotr Kamola, KREVOX Sp. z o.o

10:20 – 10:40 Możliwości sterowania stanem ekosystemu zlewni małych rzek za pomocą GIS technologii na przykładzie różnych krajów

prof. Michail Romanow, Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu /Rosja/

10:40- 11:00 Bezpieczeństwo i ochrona systemów zaopatrzenia w wodę w aspekcie zagrożeń dywersyjnych i terrorystycznych

dr inż. Witold Adamowski, Instytut Inżynierii Środowiska WZPiNoS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11:00 -11:20 Odbiór działań proekologicznych – segregacja odpadów w opinii uczniów szkół licealnych w Stalowej Woli

mgr Renata Matusiak, mgr Karolina Sigda, Instytut Pedagogiki WZPiNoS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11:20-11:40 Koszty i opłaty związane z gospodarką odpadami

mgr Krzysztof Puzio, Instytut Prawa i Ekonomii WZPiNoS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11:40-12:00 Zakres przedmiotowy ustawy o odpadach – czy niejasność i obszerność regulacji to klucz do sukcesu

dr Damian Gil, Instytut Prawa i Ekonomii WZPiNoS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa

12:20 – 12:30 Obecność metali ciężkich w materiale roślinnym strefy przemysłowej Stalowej Woli

dr Jakub Nowak Instytut Inżynierii Środowiska WZPiNoS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12:30 – 12:40  Monitoring elektromagnetycznego zanieczyszczenia środowiska naturalnego i obszarów uprzemysłowionych na terenie miasta Stalowa Wola i okolic

mgr Mariusz Trzciński,  Instytut Inżynierii Środowiska WZPiNoS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

12:40 -13:00 Monitoring natężenia hałasu na terenie miasta Stalowa Wola

mgr Andrzej Marek ,  Instytut Inżynierii Środowiska WZPiNoS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13:00- 13:20 Aplikacje mobilne w gospodarce komunalnej

Piotr Bereziewicz, Agencja Interaktywna ABERIT

13:20 – 14:00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014- 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego  2014- 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego  2014- 2020

Przedstawiciele Departamentów  Zarządzania RPO dla poszczególnych województw

14:00 – 14:10 Alternatywne metody zagospodarowania szlamów ropopochodnych

dr Weronika Karpowa, Państwowy Uniwersytet Architektoniczno–Budowlany w Samarze /Rosja/

14:10 – 14:20 Optymalizacja procesu przetwarzania odpadów metodami biotermicznymi w przedsiębiorstwie przetwórstwa  odpadów w mieście Togliatti

dr Anna Orłowa, Państwowy Uniwersytet Architektoniczno–Budowlany w Samarze /Rosja/

14:20 Wolne wnioski i dyskusja

15:00 Zakończenie Konferencji

 

15:10 Obiad

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

konferencja_2_3_062015x

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2015, godz. 20:53 - Rafał Podleśny