Katolicki Uniwersytet Lubelski

Instytut Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

zaprasza do udziału w

interdyscyplinarnej konferencji naukowej on-line

 

INSPIRACJE RELIGIJNE W WYCHOWANIU

która odbędzie się 11. 05. 2015

w sali wideokonferencynej Campusu KUL w Stalowej Woli

 

Program konferencji

Karta zgłoszenia

 

Rada naukowa

Prof. Benas Ulevičius (Katalikų Teologijos Fakulteto, Vytauto Didžiojo Universitete. Kaunas, Litwa)

Prof. Birute Obeleniene (Research Center on Marriage and Family, Vytautas Magnus University Kaunas, Litwa)

Prof. Folco Cimagalli (Dipartimento di Scienze Umane, LUMSA, Rome, Włochy)

Prof. Andrea Baranovska (Department of Psychology, Faculty of Arts, St. Cyril and Methodus University, Trnava, Slovakia)

Prof. dr hab. Lucyna Dziaczkowska

Prof. dr hab. Halina Gajdamowicz

Prof. dr hab. Andriej Harbatski

Prof. dr hab. Tamara Hovorun

Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko

Prof. dr hab. Edmund Juśko

Prof. dr hab. Liliya Morska

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Ks. prof. dr hab. Roman Sieroń

Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny

Dr hab. Iwona Jazukiewicz

Dr hab. Dorota Misiejuk

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Anna Różyło

dr Justyna Truskolaska

dr Ewa Kopeć

dr Magdalena Łuka

mgr Rafał Podleśny

mgr Krzysztof Soja

 

sekretarz konferencji:

Nasturcja Toruj

e-mail: nasturcja.t@gmail.com

PROJEKTODAWCY: dr Anna Różyło, dr Justyna Truskolaska

                                                              

            Celem konferencji jest wspólna refleksja nad coraz bardziej aktualnym współcześnie fenomenem inspiracji religijnych w wychowaniu, zwłaszcza w zakresie pedagogii, a więc samej praktyki, sztuki wychowania. W centrum naszego zainteresowania stawiamy zatem pytanie: JAK WYCHOWYWAĆ (jakimi metodami, w jakim środowisku, przy użyciu jakich środków, kto kogo itd.), choć oczywiście doceniamy pierwszorzędne znaczenie pytania o cel wychowania. Wychodzimy jednak z założenia, że w wychowaniu o inspiracji religijnej ów naczelny, religijny cel wychowania jest zwykle jasno zdefiniowany, wiele jest także publikacji ujmujących głównie (lub jedynie) ten aspekt pedagogiki religijnej. Tymczasem zwłaszcza w naszych czasach, gdy pluralizm światopoglądowy, powszechny konsumeryzm, dominująca w przestrzeni publicznej rola mass-mediów i wielokulturowość są wskazywane jako stałe cechy współczesnych społeczeństw, kluczowa wydaje się refleksja nad tym, w jaki sposób owe wzniosłe, kształtujące zwykle od stuleci kulturę danych społeczności założenia wychowawcze można i należy realizować? W jaki sposób – i w jakiej mierze? – są one współcześnie faktycznie podejmowane i świadomie przyjmowane jako cele naczelne? Czy możemy także mówić o zjawisku pseudowychowania religijnego? Pytania można by mnożyć...

            Choć organizatorom najbliższa jest tradycja chrześcijańska, mamy świadomość, że temat konferencji: INSPIRACJE RELIGIJNE W WYCHOWANIU jest bardzo pojemny i otwiera naszą refleksję na wszelkie formy aktywności wychowawczej inspirowane religią czy – jak w przypadku tradycji azjatyckich – systemem filozoficzno-religijnym. Prowadzenie i poznawanie rzetelnych badań nad związkiem fenomenów wychowania i religijności wydaje się dziś szczególnie aktualną potrzebą społeczną i może stać się naszym wkładem w budowanie bezpieczniejszego, doceniającego wartości uniwersalne środowiska rozwoju młodego pokolenia. Dlatego chcemy traktować tę konferencję jako pierwszą z cyklu i już teraz zapraszamy do współpracy także w kolejnych latach. Mamy nadzieję, że zarówno internetowa forma spotkania jak i recenzowana monografia naukowa z nr ISBN publikowana on-line w tzw. otwartym dostępie (Open Access) w języku polskim lub angielskim przyczyni się do rozwijania współpracy i szerszego oddziaływania naszych prac.

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  1. udział on-line oznacza, iż w dniu konferencji będziemy łączyć się przy pomocy internetu - należy posiadać działający komunikator skype na komputerze, z którego będziecie Państwo korzystać – dalsze informacje techniczne w Komunikacie II
  2. termin nadsyłania zgłoszeń i opłaty konferencyjnej: 30 marca 2015
  3. kartę zgłoszenia (zob. następna str.) należy przesłać do sekretarza konferencji Nasturcji Toruj na adres: nasturcja.t@gmail.com
  4. język konferencji: polski i angielski
  5. opłata konferencyjna (obejmująca udział w konferencji i publikację tekstu po pozytywnej recenzji) wynosi 120 zł lub 30 Euro (dla gości z zagranicy), płatna do 30 marca, na konto Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli: Bank Spółdzielczy 67943000060034401620000001,

tytułem: opłata konferencyjna „inspiracje” – imię i nazwisko uczestnika

  1. informujemy, że organizatorzy przewidują możliwość tłumaczenia tekstów polskich na język angielski i włączenie ich do monografii anglojęzycznej za dodatkową opłatą – dalsze informacje po konferencji,
  2. teksty do publikacji według przesłanych w Komunikacie II wskazówek edytorskich należy przesłać do 15.06.2015.
  3. uczestnicy konferencji, którzy w swoich badaniach korzystają z metod jakościowych, mogą wziąć udział w konkursie na najlepszy artykuł z wykorzystaniem metod jakościowych, w którym nagrodą jest publikacja w czasopiśmie naukowym „Społeczeństwo i Rodzina” – 8 pkt.

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu komitetu organizacyjnego

Anna Różyło i Justyna Truskolaska

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2015, godz. 10:40 - Rafał Podleśny