Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki WZPiNoS w Stalowej Woli

wraz z

Fundacją „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

 

zapraszają na 1. z cyklu konferencji on-line

"Kompetencje czytelnicze jako istotne kompetencje kulturowe w społeczeństwie XXI wieku"

 która odbędzie się 16. kwietnia 2015 roku

w Kampusie WZPiNoS KUL, ul. Ofiar Katynia 6

w Stalowej Woli w sali wideokonferencyjnej.

Język konferencji: polski, angielski

 

 karta zgłoszenia

 

Komitet naukowy konferencji:

Pani Irena Koźmińska - Prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Pani Joanna Górska - Dyrektor ds. Współpracy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

Prof. Folco Cimagalli

Prof. Andrea Baranovska

Prof. dr hab. Halina Gajdamowicz

Prof. dr hab. Lucyna Dziaczkowska

Prof. dr hab. Agnieszka Nowak- Łojewska

Prof. dr hab. Anna Zamkowska

Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko

Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki

Ks. prof. dr hab. Roman Sieroń

Prof. dr hab. Edmund Juśko

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny

Prof. dr hab. Tamara Hovorun

Prof. dr hab. Liliya Morska

Dr Katarzyna Bocheńska - Włostowska

Dr hab. Jadwiga Daszykowska

 

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Anna Różyło

dr Justyna Truskolaska

dr Magdalena Łuka

mgr Rafał Podleśny

mgr Krzysztof Soja

Nasturcja Toruj (sekretarz) e-mail: nasturcja.t@gmail.com

 

Rozważać będziemy zwłaszcza następujące zagadnienia:

 1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych w szkole: metody, szanse, zagrożenia.
 2. Kompetencje czytelnicze rodziców – kompetencje czytelnicze dzieci (przekaz pokoleniowy, modelowanie, kapitał kulturowy rodzin i środowisk, edukacja i wychowanie, samowychowanie, kształtowanie światopoglądu).
 3. Kompetencje czytelnicze a kompetencje komunikacyjne. Kompetencje czytelnicze a rozwój społeczny, intelektualny, moralny. Szczególne znaczenie rozwoju językowego, poznawczego i czytelniczego – od narodzin do startu szkolnego.
 4. Czytanie informacyjne. Czytanie krytyczne. Czytanie refleksyjne. Obcowanie z tekstem literackim jako uczestnictwo w kulturze. Kompetencje czytelnicze a kształtowanie/ rozwijanie postawy kreatywnej
 5. Kompetencje czytelnicze – odbiór tekstu rozrywkowego, informacyjnego, publicystycznego i artystycznego. Kompetencje czytelnicze a reklama. Kompetencje czytelnicze a krytyczny i refleksyjny odbiór mediów.
 6. Kompetencje czytelnicze wobec dziedzictwa kulturowego. Kreowanie i współkreowanie tożsamości.
 7. Lektura i pisanie jako ekspresja JA. Rozwojowa i terapeutyczna funkcja obcowania z tekstem.

 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • udział on-line oznacza, iż w dniu konferencji będziemy łączyć się przy pomocy Internetu -należy posiadać działający komunikator skype na komputerze, z którego będziecie Państwo korzystać – dalsze informacje techniczne w Komunikacie II
 • termin nadsyłania zgłoszeń i opłaty konferencyjnej: 30 marca 2015
 • kartę zgłoszenia (na następnej str.) należy przesłać do sekretarza konferencji Nasturcji Toruj na adres: nasturcja.t@gmail.com
 • język konferencji: polski i angielski
 • opłata konferencyjna (obejmująca udział w konferencji i publikację tekstu po pozytywnej recenzji) wynosi 120 zł lub 30 Euro (dla gości z zagranicy), płatna do 30 marca, na konto Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli:

Bank Spółdzielczy 67943000060034401620000001,

tytułem: opłata konferencyjna „kompetencje” – imię i nazwisko uczestnika

 

 • informujemy, że organizatorzy przewidują możliwość tłumaczenia tekstów polskich na język angielski i włączenie ich do monografii anglojęzycznej za dodatkową opłatą – dalsze informacje po konferencji,
 • teksty do publikacji według przesłanych w Komunikacie II wskazówek edytorskich należy przesłać do 15.06.2015.
 • uczestnicy konferencji, którzy w swoich badaniach korzystają z metod jakościowych, mogą wziąć udział w konkursie na najlepszy artykuł z wykorzystaniem metod jakościowych, w którym nagrodą jest publikacja w czasopiśmie naukowym „Społeczeństwo i Rodzina” – 8 pkt.

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu komitetu organizacyjnego

Anna Różyło i Justyna Truskolaska

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 09:50 - Rafał Podleśny