9-10 listopada 2015 - międzynarodowa konferencja pt. „Kulturowy wymiar integracji europejskiej". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala 204. Organizator: Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Katedra Nauk o Polityce Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zdjęcia: dr Igor Sacyk, ks. mgr-lic. inż. Damian Kwiatkowski
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2015, godz. 15:58