Program konferencji

Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym

Dwór Dwikozy koło Sandomierza, 15-16 września 2016 roku

 

15 września 2016 r.

9.30 – Otwarcie konferencji: Dziekan WZPiNoS prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Prezes PTPW prof. dr hab. Paweł Sobczyk

 

Sesja I – Sprawy finansowe jako element działalności kościołów i innych związków wyznaniowych

Moderacja: prof. dr hab. A. Mezglewski (UO)

9.50–10.10 – dr M. Skwarzyński (KUL), Źródła ochrony praw majątkowych związków wyznaniowych w systemie praw człowieka

10.10–10.30 – dr Michał Zawiślak (KUL), Uprawnienia majątkowe i obciążenia fiskalne Kościoła katolickiego

10.30–10.50 – prof. nadzw. dr hab. Paweł Sobczyk (UO), Czy potrzebna jest nowa polityka prawa wyznaniowego w zakresie spraw finansowych?

10.50–11.10 – dr Maciej Kubala (Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej) – Utrzymanie duchownych w przepisach państw europejskich. Studium porównawcze

 

11.10–11.30 – Przerwa kawowa

 

Sesja II Część I – Kwestie majątkowe związane z działalnością kościołów i innych związków wyznaniowych

Moderacja: prof. nadzw. dr hab. Paweł Sobczyk (UO)

11.30–11.50 – mgr lic. Marek Paszkowski (Parafia św. Anny w Barczewie), Proboszcz jako zarządca zabytków sakralnych

11.50–12.10 – prof. nadzw. dr hab. A. Szymański (UO), Likwidacja przez władze wyznaniowe Bractwa św. Anny w Piotrkowie Trybunalskim oraz ograniczenie możliwości funkcjonowania Bractwa Literaków w Warcie w latach 1959-1960

12.10–12.30 – dr Michał Chajda (WSFiP Bielsko-Biała), Zaciąganie zobowiązań przez kościelne osoby prawne

12.30–12.50 – dr M. Pszczyński (UO), Zarządzanie cmentarzami wyznaniowymi – aspekty finansowo-prawne

 

13.00 Obiad

 

Sesja II Część II – Kwestie majątkowe związane z działalnością kościołów i innych związków wyznaniowych

Moderacja: prof. nadzw. dr hab. D. Walencik (UO)

15.00–15.20 – dr Michał Poniatowski (UKSW), Prawo spadkowe w działalności kościelnych organizacji charytatywnych

15.20–15.40 – dr hab. M. Bielecki (KUL), Roszczenia rewindykacyjne osób prawnych Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego po likwidacji Komisji Majątkowej

15.40–16.00 – dr Justyna Krzywkowska (UWM), Koszty sądowe w procesie o nieważność małżeństwa. Perspektywa polska

 

16.00–16.30 – Dyskusja

 

16.30–17.00 – Przerwa kawowa

 

Sesja III. Część I – Polityka finansowa państwa wobec kościołów i innych związków wyznaniowych

Moderacja: prof. dr hab. Tadeusz Zieliński (ChAT)

17.00–17.20 – dr Lesław Krzyżak (PTPW) – Zasady finansowania Caritas Archidiecezji Przemyskiej

17.20–17.40 – prof. nadzw. dr hab. D. Walencik (UO), Zasady funkcjonowania funduszu kościelnego w latach 2010-2016

17.40–18.00 – prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Różański (UWM), Polityka majątkowa władz PRL wobec diecezji łódzkiej w świetle kwestionariusza położenia Kościoła w Polsce w latach 1945-1964

 

18.00 – Kolacja

 

16 września 2016 r.

 

8.00 – Śniadanie

 

Sesja III. Część II – Polityka finansowa państwa wobec kościołów i innych związków wyznaniowych

Moderacja: prof. nadzw. dr hab. Piotr Steczkowski (UR)

9 00–9.20 – mgr Michał Ożóg (UJ), Finansowanie duszpasterstwa specjalnego w podmiotach leczniczych – zarys problemu

9.20–9.40 – prof. dr hab.. A. Mezglewski (UO), Finansowanie nauczania religii ze środków publicznych a zasada bezstronności

9.40–10.00 – mgr Rafał Kaczmarczyk (UW), Opodatkowanie i zwolnienie z podatku nieruchomości wakufowych MZR w RP

10.00–10.20 prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK), Cywilno-prawne skutki zrzeczenia się dóbr według kan. 668 Kodeksu Prawa Kanonicznego

 

10.20-10.40 – Dyskusja

 

10.40–11.00 – Przerwa kawowa

 

Sesja IV. Perspektywa międzynarodowa

Moderacja: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK)

11.00–11.20 – prof. nadzw. dr hab. Piotr Ryguła (UKSW), Finansowanie Kościoła Katolickiego w Hiszpanii

11.20–11.40 – dr Konrad Walczuk (UPH), Słowacki system finansowania kościołów i wspólnot religijnych

11.40–12.00 – dr Nikołajew Jerzy (WSSMiKS), Mienie organizacji religijnych na Ukrainie. Wybrane zagadnienia

12.00–12.20 – prof. nadzw. dr hab. Piotr Steczkowski (UR), Regulacje prawne dotyczące majątku kościołów i innych związków wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej

12.20–12.40 prof. dr hab. Tadeusz Zieliński (ChAT), Zagadnienia prawne majątku niepaństwowych wspólnot religijnych w Anglii

12.40–13.00 – mgr Jakub Cupriak (ChAT), Majątek związków wyznaniowych w Niemczech

13.00–13.20 – dr Marta Osuchowska (UKSW), System finansowania Kościoła Katolickiego w Argentynie

 

13.20–13.50 – Dyskusja

 

13.50 – Zakończenie konferencji

 

14.00 – Obiad

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2016, godz. 22:26 - Rafał Podleśny