Konferencja „Literatura polska na ziemiach obecnej Ukrainy”

Literatura polska na UkranieKatedra Literatury Współczesnej KUL oraz Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych przy PAN Oddział w Lublinie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Literatura polska na ziemiach obecnej Ukrainy”, która odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 10.00 w Collegium Norwidianum, sala CN-204.

 

Konferencja „Literatura polska na ziemiach obecnej Ukrainy”, realizuje kilka celów. Ukazuje, jak rozwijała się w różnym czasie literatura polska na terenach niegdyś należących do Rzeczpospolitej, a obecnie leżących na terenach Ukrainy, często w mało sprzyjających warunkach zaborów lub wyniszczającej wszelką kulturę władzy sowieckiej. Przypomina polskie dziedzictwo kulturowe i wskazuje szeroki jego zasięg. Daje okazję do współpracy polskich oraz ukraińskich badaczy. Pokazuje, że literatura polska jest dziedzictwem ważnym także dla naszych wschodnich sąsiadów, którzy badając kulturę własnych terenów poznają również polskich twórców oraz ich spuściznę. Odnajdywanie jej i odczytywanie z uwzględnieniem różnych punktów widzenia prowadzi do wymiany informacji i doświadczeń badawczych.

 

prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2017, godz. 09:12 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-10-17