Aktualności

Konferencja „Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych – aktualne problemy, wyzwania i perspektywy”

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zaprasza na konferencję „Mediacja w sprawach cywilnych i gospodarczych – aktualne problemy, wyzwania i perspektywy”, która odbędzie się 26 października 2018 r. w godz. 8.20-16.30 w Centrum Transferu Wiedzy, aula CTW-114.

 

Celem konferencji jest dyskusja poświęcona problematyce oceny mediowalności spraw kierowanych do sądów w Polsce, analiza dostępnych narzędzi kierowania spraw do mediacji oraz przedstawienie wniosków ze szkoleń obejmujących w/w zagadnienia. Szkolenia odbywały się w ramach realizacji projektu  „Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji” (PO WER 2014-2020).

 

Konferencja skierowana jest do pracowników wymiaru sprawiedliwości, mediatorów specjalizujących się w mediacjach cywilnych lub gospodarczych. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, mediatorzy – trenerzy, prawnicy, sędziowie, pracownicy naukowi z Polski i zagranicy.

 

Program

 

Formularz zgłoszenia