Aktualności

Konferencja międzynarodowa „Nauka poprzez służbę” - "Learning by serving"

międzynarodowa konferencja „Nauka poprzez służbę” - "Learning by serving”Service Learning  to metoda dydaktyczna oparta na połączeniu kształcenia z zaangażowaniem społecznym. Jej wdrażaniu oraz rozwojowi poświęcona zostanie międzynarodowa konferencja „Nauka poprzez służbę” - "Learning by serving” połączona z warsztatami, której współorganizatorem jest KUL. Wydarzenie odbędzie się 25-26 listopada 2021 w formie zdalnej, a przyświecać mu będzie hasło „Nauka poprzez służbę”. Spotkanie będzie szansą na zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznania innowacyjnych pomysłów dydaktycznych. Wykłady gościnne wygłoszą światowej sławy eksperci: María Rosa Tapia (CLAYSS, Argentyna) oraz Andrew Furco (Univeristy of Minnesota, USA). Warsztaty poprowadzą specjaliści z Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt oraz Katolickiego Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie.

 

Metoda Service Learning umożliwia uczniom bądź studentom praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas edukacji dzięki współpracy z organizacjami rządowymi, społecznymi i obywatelskimi.

 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „UNISERVITATE”, którego celem jest wdrożenie metody Service Learning. W projekcie uczestniczą uczelnie katolickie z całego świata. KUL jest członkiem grupy roboczej z Katolickim Uniwersytetem Eichstätt-Ingolstadt, Katolickim Uniwersytetem w Betlejem i Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie. 

Czwartek, 25.11.2021

09:00-11:00  - Sesja 1​ - Service Learning i sieć UNISERVITATE, Service Learning na KUL

15:45-17:30  - Sesja 2 - Andrew Furco (Univeristy of Minnesota, USA) - “Why Learning by serving nowadays? - Impact & Practice of Service Learning” 

- podsumowanie warsztatów i dyskusja​

Piątek, 26.11.2021

10:00-12:30 - Sesja 3  - Spotkanie na temat strategii wdrażania Service Learning na KUL

- María Rosa Tapia (CLAYSS, Argentyna) - "Uniservitate" network

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do kontaktu: uniservitate@kul.pl