Katedra Prawa Unii Europejskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana  Pawła II

oraz

Instytut na rzecz Państwa Prawa

zapraszają na konferencję  

"MIGRANCI W PROCESIE INTEGRACJI –

DOŚWIADCZENIA I REKOMENDACJE"

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2010 r.
w Collegium Iuridicum KUL (sala CI 204) przy ul. Spokojnej 1.

 

Program Konferencji


10.00 - 10.10 Otwarcie konferencji:
Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II
Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa

10.10 – 11.40 I Sesja  - moderacja: dr Maciej St. Zięba

 • Wpływ Unii Europejskiej na rozwój działań integracyjnych na rzecz imigrantów w Polsce
  Renata Stefańska, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
 • Integracja jako proces dwustronny – udział migrantów w społeczeństwie obywatelskim 
  Anna Rostocka, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) 
 • Nadawanie obywatelstwa jako element strategii ułatwiania integracji imigrantów w Unii Europejskiej
  dr Tomasz Sieniow, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL


Dyskusja

12.00 – 13.30 II Sesja - Moderacja: dr Tomasz Sieniow

 

 • Doświadczenia różnych krajów z integracją migrantów powrotnych
  dr Maciej St. Zięba, Wydział Filozofii KUL
 • Wizerunek imigrantów w polskiej prasie
  Anna Korolec, Instytut Spraw Publicznych
 • Proces integracji młodzieży z państw trzecich na podstawie badań studentów WSSMiKS w Chełmie
  dr Stanisław Dubaj, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; Anna Kosińska, Instytut na rzecz Państwa Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL


Dyskusja

13.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Chęć uczestnictwa w konferencji prosimy zgłaszać drogą elektroniczną do dnia 15 listopada 2010 roku na adres migrant@fipp.org.pl.

 

 

Konferencja jest organizowana w ramach projektu "Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2010, godz. 23:09 - Tomasz Sieniow