KATEDRA

Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą

Instytutu Pedagogiki

Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

zaprasza do udziału w pierwszej konferencji doktoranckiej

pod tytułem:

NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA - PEDAGOG

Wyzwania i zadania

 

która odbędzie się

12 czerwca 2014 r. (czwartek)

godzina 10.00-10.20- rejestracja uczestników

godzina 10.20- rozpoczęcie konferencji

Ulica Ofiar Katynia 6a

37-450 Stalowa Wola

 

Szczegółowe informacje odnośnie sali zostaną podane wraz z programem konferencji.

 

Jest to pierwsza z konferencji planowanych w ramach samokształcenia doktorantów, które będą się odbywać cyklicznie w trakcie trwania roku akademickiego. Doktoranci z różnych ośrodków naukowych będą mieli możliwość wzbogacenia swojego dorobku naukowego oraz wymiany doświadczeń i poglądów na proponowane przez organizatorów tematy.

Adresaci: Konferencja skierowana jest do doktorantów zainteresowanych tematyką szkolnictwa i oświaty.

 

Termin zgłoszeń: Osoby chętne proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń i abstraktów wystąpień w nieprzekraczalnym terminie 2 czerwca 2014 r.

na adres e-mailowy   doktorancistw@onet.eu

Kontakt: mgr Renata Matusiak- doktorantka KUL,

mgr Karolina Sigda- doktorantka KUL.

Do dnia 7 czerwca 2014r. otrzymają Państwo powiadomienie na adres poczty elektronicznej o programie konferencji, który zostanie zamieszczony także na stronie internetowej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli:

https://www.kul.pl/wydzial-zamiejscowy-nauk-o-spoleczenstwie-w-stalowej-woli,111.html

 

Opłata konferencyjna: 10zł od każdego uczestnika konferencji, płatność będzie pobierana przy rejestracji uczestników na konferencje. W ramach płatności nie są wydawane faktury vat. Płatność pokrywa koszty wydruku materiałów konferencyjnych, które uczestnicy otrzymają podczas konferencji. Opłata nie pokrywa kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 

Proponowane obszary tematyczne konferencji:

 • Nauczyciel- wczoraj, dziś, jutro.
 • Prawna strona zawodu nauczyciela.
 • Komunikacja nauczyciel-uczeń.
 • Wychowawca w różnych typach szkół.
 • Rola i zadania pedagoga szkolnego.
 • Autorytet nauczyciela.
 • Sylwetka współczesnego nauczyciela.
 • Znani nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy.
 • Nowoczesne zagrożenia a praca nauczyciela.
 • Wychowawca- mistrz, przewodnik, przyjaciel.
 • Rodzic- wychowawca i nauczyciel.

 

Publikacja wystąpienia:

Istnieje możliwość publikacji wystąpień prelegentów w formie monografii naukowej. Zasady redakcyjne zgodne z zasadami kwartalnika Społeczeństwo i rodzina.

Wytyczne dla autorów dostępne w załączniku do konferencji - pobierz

Prelegenci proszeni są o nadsyłanie tekstów artykułów w terminie 1 miesiąca od daty konferencji, czyli do dnia 12 lipca 2014 roku na adres:   doktorancistw@onet.eu

Zapraszamy do udziału w konferencji!
- pobierz (Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w konferencji dla doktorantów)

 

Informacje o możliwości noclegu:

Akademik Nr 2 Fundacji Uniwersyteckiej

Ul. Ofiar Katynia 6

37-450 Stalowa Wola

Tel. +48 (15) 642 253 638, +48 (15) 642 25 26

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dom Studencki

Ul. Ofiar Katynia 6

37-450 Stalowa Wola

Tel. +48 (15) 642 253 636, +48 (15) 642 253 637

e-mail:ds1@kul.stalwol.pl

Atrakcyjne ceny noclegów.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2014, godz. 15:43 - Rafał Podleśny