W dn. 20 października 2011 r. odbyła się, zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, konferencja naukowa "Lublin - Lwów. Nauki prawne pomiedzy tradycją a współczesnością", związana z 70. rocznicą śmierci Profesora naszego Uniwersytetu i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Romana Longchamps de Bérier. W konferencji wziął udział prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, który wygłosił referat pt. "Romana Longchamps de Bérier koncepcja osoby prawnej. W stulecie publikacji Studyów nad istotą osoby prawniczej". Pełny tekst wystąpienia został opublikowany w księdze konferencyjnej. Zapraszamy do lektury!

Autor: Andrzej Herbet
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 11:15 - Andrzej Herbet