Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL

zapraszają na konferencję naukową

 

Polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej
20 maja (środa) 2009 roku, godz. 12.00

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Iuridicum, w sali CI-300 (ul. Spokojna 1)

Inspiracją do dyskusji jest książka pod redakcją dra hab. Andrzeja Gila i dra Tomasza Kapuśniaka „Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – Koncepcje – Realizacja”, Lublin–Warszawa 2009.

Uczestnicy konferencji:

 • Prof. Jerzy Kłoczowski, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Europa Środkowo-Wschodnia w polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej
 • Dr hab. Andrzej Podraza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej
 • Prof. Stanisław Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Badania nad Ukrainą a polityka wschodnia Polski
 • Dr hab. Andrzej Gil, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
  Białoruś a Europa – szanse i wyzwania
 • Dr Tomasz Kapuśniak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Kaukaz Południowy i Azja Środkowa w polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej

 

Organizacja: Dr Tomasz Kapuśniak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
E-mail: tomasz.kapusniak@gmail.com

Autor: Wojciech Gizicki
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2009, godz. 08:48 - Wojciech Gizicki