Program konferencji naukowej

 

10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego (1999-2009)

Doświadczenia i perspektywy

Kraśnik, dn. 22.05.2009r.

 

Organizatorzy konferencji:
- Starosta Kraśnicki
- Instytut Socjologii Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

 

Honorowy Patronat konferencji: Związek Powiatów Polskich.

 

9:00 - Msza św. w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku, ul. Słowackiego 15
9:45 - Rejestracja uczestników (hol w siedzibie PCPR, ul. Grunwaldzka 6)

10:00 - Otwarcie konferencji
- Tadeusz Wojtak – Starosta Kraśnicki
- dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Socjologii WZNoS KUL

10:15 – 11:15 Obrady plenarne: Część pierwsza (sala konferencyjna – 112)
Prowadzenie:
- dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Socjologii WZNoS KUL
- dr Jarosław Czerw – Wicestarosta Kraśnicki
- dr Marek Klimek – WZNoS KUL

 

Samorząd a życie społecznedr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Socjologii WZNoS KUL
10 lat funkcjonowania samorządu Powiatu KraśnickiegoTadeusz Wojtak (Starosta Kraśnicki)
Samorząd terytorialny w perspektywie personalizmu społecznego - prof. dr hab. Stanisław Wójcik (WNS KUL)
Problemy regionalizacji w Europieprof. dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sędzia Sądu Najwyższego)
Prasa lokalna a samorządprof. dr hab. Ryszard Kowalczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


11:15 – 11:30 Przerwa na kawę


11:30 – 12:30 Obrady plenarne: Część druga (sala konferencyjna – 112)
Prowadzenie:
- dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL – Kierownik Instytutu Socjologii WZNoS KUL
- dr Jarosław Czerw – Wicestarosta Kraśnicki
- dr Marek Klimek – WZNoS KUL

 

L'autonomie dans le département en France - structure et missions (Samorząd na szczeblu departamentu we Francji – ustrój i zadania) - Daniele Boeglin, Nicolas Juillet, Bernard de la Hamayde (Wicemarszałkowie Departamentu Aube – Francja)
10-lecie funkcjonowania samorządu powiatowego z perspektywy Związku Powiatów Polskich - Kazimierz Kotowski (Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich)
Dynamika i bariery rozwoju samorządu powiatowego w PolsceLudwik Węgrzyn (Związek Powiatów Polskich)
Instytucja absolutorium w samorządzie powiatowymdr Jarosław Czerw (Wicestarosta Kraśnicki)
Tradycje samorządu powiatowego na ziemiach polskichdr Marek Klimek (WZNoS KUL)


12:30 – Przerwa obiadowa


13:30 – 14:45 Część trzecia: Obrady w sekcjach

 

Sekcja I (sala konferencyjna – 112)
Moderator: dr Witold Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Przestępstwa i wykroczenia przeciwko wyborom samorządowymdr Witold Sobczak (UAM Poznań)
Europejskie modele powiatowe - przeobrażenia i tendencje zmian - dr Magdalena Waniewska-Bobin (WNS KUL)
Samorząd powiatowy - geneza i istota funkcjonowaniadr Małgorzata Kutyła
Samorząd powiatowy w świetle standardów europejskich - mgr Dominik Tyrawa (WZPiNoG KUL)
Zasady funkcjonowania samorządu powiatowego w Polsce w kontekście standardów i rozwiązań europejskichmgr Magda Janowska
Władza lokalna w ujęciu koncepcji teoretycznych - dr Aldona Podgórniak-Krzykacz (Uniwersytet Łódzki)
Dziesięć lat funkcjonowania samorządów powiatowych w Polsce na przykładzie Starostwa Powiatowego w Rzeszowiemgr Justyna Przybyło-Szlachta (WZNoS KUL)
Samorząd na Białorusi – mgr Ksenia Kakareko (UAM Poznań)
Odrodzenie samorządu powiatowego w III RP - Koło Socjologiczne „Societas” (WZNoS KUL)

 

Sekcja II (sala 116)
Moderator: dr Anna Witkowska-Paleń (WZNoS KUL)

 

Rola samorządu powiatowego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - dr Anna Witkowska-Paleń (WZNoS KUL)
Strategia strategii rozwiązywania problemów społecznych - czyli o pozornej decentralizacji - dr Teresa Zbyrad (WZNoS KUL)
Ewolucja zakresu zadań i kompetencji samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej w latach 1999-2009 - mgr Małgorzata Romanko (Dyrektor PCPR w Kraśniku)
Organizacje pozarządowe jako partner samorządu terytorialnego. Szanse i bariery współpracy - dr Justyna Maciaszek (WZNoS KUL)
Uczeń chory jako wyzwanie dla szkoły i samorządu powiatowego - dr Justyna Kula-Lic (WZNoS KUL)
Realizacja zadań powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na przykładzie działalności i funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu - dr Krzysztof Prętki (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Zadania samorządu powiatowego w zakresie zabezpieczenia potrzeb ludzi starych - dr Dorota Kołodziej (DPS Stalowa Wola)
Nadzór nad samorządem powiatowym - kryteria, organy, zakres - Mateusz Sieńko (student KUL)

 

Sekcja III (sala 11)
Moderator: dr Bogdan Więckiewicz (WZNoS KUL)

 

Samorząd terytorialny i jego znaczenie w rozwoju kulturydr Bogdan Więckiewicz (WZNoS KUL)
Samorząd dziennikarski – rzeczywista potrzeba czy miraż? dr Piotr Piesiewicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Autorytet władzy samorządowejdr Mirosław Rewera (WZNoS KUL)
Korupcja na szczeblu samorządu terytorialnego - przyczyny, zakres, przeciwdziałanie - dr Beata Janeczko (WZNoS KUL)
Problematyka badawcza samorządów a nowe możliwości i potrzeby - w świetle analizy wybranych prac licencjackich i magisterskich dr Jan Mróz (WZNoS KUL)
Rola samorządu powiatowego w rozwoju edukacjimgr Eulalia Niedzielska-Klimek (Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku)
Wybrane zadania starosty z zakresu administracji publicznej - Paweł Sławicki (student KUL)
Gospodarka budżetowa powiatu na przykładzie budżetu powiatu kraśnickiego na rok 2009 - Piotr Sławicki (student KUL)

 

 

14:45 – 15:00 – Przerwa na kawę

 

 

15:00 – 15:45 Część czwarta: Podsumowanie konferencji i dyskusja (sala konferencyjna - 112)
Moderatorzy:
- dr Marek Klimek (WZNoS KUL)
- dr Jarosław Czerw (Wicestarosta Kraśnicki)

 

 

15:45 Zakończenie obrad

 

 

 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2009, godz. 11:19 - Rafał Olko