Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Tomasz Giaro 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dr hab. Andrzej Herbet prof. uczelni 

wraz z Rektorem-Komendantem Szkoły Głównej Straży Pożarniczej

nadbryg. dr hab. inż. Pawłem Kępką, prof. uczelni


mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową 

 

"Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe" 

 

podczas której odbędzie się uroczyste przekazanie prezydencji 

w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa

Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II

 

oraz przystąpienie do Centrum nowych członków: Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Wykład inauguracyjny wygłosi ambasador Andrzej Misztal 

Przewodniczący Podkomitetu Prawnego Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ.  

 

Serdecznie zapraszamy. Rejestracja do dnia 13 listopada na stronie: 
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/konferencje/konferencja-naukowa-aktualne-wyzwania-prawa-kosmicznego-a-bezpieczenstwo-miedzynarodowe

 

PROGRAM KONFERENCJI

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2019, godz. 13:01 - Adam Jankowski