W Tarnowie w dniu 23 listopada 2011 r. odbyła się konferencja naukowa „Bezpieczna   młodość” zorganizowana w ramach projektu rządowego „W trosce o bezpieczną młodość - Razem bezpieczni” przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie - Wydział Edukacji we współpracy
z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Katedrą Zarządzania Oświatą – Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli.

   Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła w Lublinie Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk.  

   Celem konferencji podobnie jak też zaprezentowanych w jej trakcie publikacji było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie aktom przemocy w szkole,
w rodzinie, na boisku sportowym, popularyzowanie sztuki i sportu jako skutecznej broni w walce z agresją i lansowanie zdrowego stylu życia.

   Konferencję prowadził dr hab. Edmund Jusko, prof. KUL, dyrektor Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, a uczestniczyli w niej między innymi: wicestarosta tarnowski Pan Mirosław Banach, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu tarnowskiego Pani Magdalena Szybilska, dyrektor Delegatury w Tarnowie Małopolskiego KO Pani Urszula Blicharz, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie Pan Zbigniew Skurnowicz, z-ca Komendanta Policji Pan podinsp. Mirosław Moryl, rzecznik prasowy Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej Pan st. kpt. Paweł Mazurek.

    Była ona adresowana przede wszystkim do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, studentów kierunków pedagogicznych, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także rodziców oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

    W trakcie konferencji zostały wygłoszone wykłady: „Pedagogika pragnień i aspiracje bezpiecznego i twórczego przeżywania młodości autorstwa Pani dr hab. Aliny Rynio, prof. KUL, „Zawsze jest inaczej”. Młodość w osądzie seniora” dr hab. Jan Krukowski, prof. MWSE, „Bezpieczna młodość” – aksjologiczna struktura jakości życia młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” dr Barbara Wolny, „Refleksja nad pojęciem bezpiecznej szkoły - procedury” Barbara Dagmara Niziołek. Konferencję zakończył interesujący spektakl dotyczący bezpiecznej młodości w mistrzowskim wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2011, godz. 17:04 - Rafał Podleśny