Starosta Kraśnicki
oraz
Instytut Socjologii
Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL
w Stalowej Woli 

  

informują, że dnia  19 listopada  2008 roku
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6
odbędzie się

  

KONFERENCJA NAUKOWA


Dokąd zmierza pomoc społeczna?

Kierunki rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej


Celem konferencji jest analiza perspektyw rozwojowych systemu pomocy społecznej w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Tematyka zgłaszanych artykułów powinna koncentrować się na zagadnieniu perspektyw rozwoju pomocy społecznej w wymiarze ogólnym, jak również może dotyczyć wybranych problemów społecznych (niepełnosprawność, opieka nad dzieckiem i rodziną itp.).

Zgłoszenia udziału w konferencji i temat referatu należy przesyłać do dn. 24.10.2008 na adres e-mail: marekklimek@kul.lublin.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko oraz tytuł (stopień) naukowy autora

- reprezentowana uczelnia/instytucja

- tytuł artykułu

- dane kontaktowe (adres, e-mail, telefon)

Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie publikacji zbiorowej zawierającej artykuły z konferencji. Należy je przesłać na podany wyżej adres najpóźniej do dnia konferencji.

Wymogi artykułu:

  • Na pierwszej stronie w górnym lewym rogu imię i nazwisko autora artykułu, tytuł (stopień) naukowy, reprezentowana uczelnia/instytucja
  • Tytuł w wersji polskiej oraz angielskiej
  • Czcionka: Times New Roman 12 pkt
  • Odstęp: 1,5
  • Przypisy: system tradycyjny (pod stopką, na dole strony), np. Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1994, s. 123.
  • Alfabetycznie uporządkowana bibliografia na końcu tekstu według następującego wzoru: nazwisko autora, pierwsza litera imienia, tytuł publikacji, wydawnictwo, miejsce i rok wydania
  • Teksty artykułów proszę przysyłać w formie elektronicznej na adres: marekklimek@kul.lublin.pl w terminie do dnia konferencji
  • Objętość tekstu dowolna, maksymalnie nie powinna jednak przekraczać 20 stron
  • Na końcu artykułu proszę zamieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (5-6 zdań informujących o zawartości tekstu)

Szczegółowa tematyka obrad zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych tematów i artykułów o czym Państwo zostaną powiadomieni odrębnym komunikatem.

Kontakt:

dr Marek Klimek, e-mail: marekklimek@kul.lublin.pl (tel. 697141075)

dr Mirosław Rewera, e-mail: rewera@poczta.fm (tel. 608252579) W imieniu komitetu organizacyjnego do udziału w konferencji zapraszają:
Starosta Kraśnicki
 

oraz

Instytut Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli


Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2009, godz. 10:22 - Mirosław Rewera