Program konferencji

 

 

konferencja-kobieta_786

 

Program Konferencji


9.00 - Msza św. w Kaplicy Uniwersyteckiej (nowy budynek)
9.45 - Rejestracja uczestników (hol nowego budynku)
10.00-10.20 Otwarcie konferencji. Powitanie gości (Aula Uniwersytecka im. „Solidarności")
Prowadzenie i otwarcie konferencji:

- dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL - Dyrektor Instytutu Socjologii WZNoS KUL
- dr Anna Witkowska-Paleń - WZNoS KUL
- dr Justyna Maciaszek - WZNoS KUL
- mgr Andrzej Szostek - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA" w Stalowej Woli.

 

10.20 - 11.45 Obrady plenarne. Część pierwsza


- Feminizm chrześcijański - s. prof. zw. dr hab. Zofia Zdybicka (KUL)
- Przestępczość kobiet - prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
- Ideologia feministyczna - dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL - (Dyrektor Instytutu Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli)

11.45 - przerwa na kawę

 

12.00 - 13.00 Obrady plenarne. Część druga


-Specyfika przestępczości kobiet w Polsce - ks. dr hab. Stanisław Fel/Katarzyna Lenart (Dyrektor Instytutu socjologii WNS KUL, studentka)
-Kobieta w biblii - ks. dr hab. Roman Sieroń - (WZPiNoG KUL)
-Kobieta we współczesnych badaniach socjologicznych - dr Marek Ziemba (PWSZ Tarnobrzeg)
13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 - 16.30 Część druga: Obrady w sekcjach


Sekcja I
KOBIETA W ŻYCIU RODZINNYM I ZAWODOWYM
(Aula Uniwersytecka im. Solidarności)
Moderator: dr Marek Klimek


• Ochrona praw kobiet w systemie prawa międzynarodowego XX wieku - dr Marek Klimek (WZNoS KUL)
• Przemiany pozycji kobiety w rodzinie polskiej - dr Bogdan Więckiewicz (WZNoS KUL)
• Partnerska w świadomości, tradycyjna w rzeczywistości - rola kobiety w rodzinie- mgr Ilona Kożuch (WNS KUL)
• Współczesna kobieta i macierzyństwo - dr Sylwia Pelc (Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Oddział w Rzeszowie -Miłocinie)
• Postrzeganie starości przez kobiety w podeszłym wieku, żyjące na wsi w rodzinach wielopokoleniowych (na przykładzie gminy Pysznica) - mgr Dorota Kołodziej (DPS Stalowa Wola)
• Obraz kobiety-matki w zabawach tematycznych dzieci przedszkolnych - dr Danuta Grzesiak-Witek, mgr Paweł Witek (WZNoS KUL)
• Matka uczniów wagarujących objętych dozorem kuratorskim - mgr Paweł Witek, dr Danuta Grzesiak-Witek (WZNoS KUL)
• Pozycja kobiety we współczesnym świecie pracy - dr Ewa Kosak (PWSZ Tarnobrzeg)
• Feminizacja zawodu pracownika socjalnego - mgr Andrzej Szostek (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA" w Stalowej Woli)
• Feminizacja zawodu nauczycielskiego - zarys problematyki - dr Beata Janeczko (WZNoS KUL)
• Feminizacja zawodu nauczyciela w kontekście I etapu edukacji szkolnej - dr Barbara Wolny (WZNoS KUL)
• Sytuacja życiowa kobiety bezrobotnej - mgr Magdalena Łuka (WZNoS KUL)
• Kobieta na rynku pracy i w biznesie - mgr Iwona Matysiak-Grzeszczuk
• Programy aktywizacji zawodowej kobiet jako jedna z form nabywania lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych - mgr Mariusz Iskra (WZPiNoG KUL)
• Determinanty kształtujące konkurencyjność firm prowadzonych przez kobiety - dr Barbara Lubas (WZPiNoG)
• Firma przyjazna mamie - nowoczesne podejście do zatrudniania kobiet - mgr Dorota Tokarska (WZPiNoG KUL)


Sekcja II
KOBIETA W KULTURZE I MEDIACH
(sala nr 12, nowy budynek)
Moderator: dr Wiesława Sajdek


• Jakość życia współczesnych kobiet - dr Jadwiga Daszykowska (WZNoS KUL)
• Wizerunek kobiety w mediach - mgr Elżbieta Klimkiewicz (Uniwersytet Śląski)
• Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej (w opinii studentów socjologii) - Agnieszka Głogowska (Koło Naukowe Studentów Socjologii "Societas")
• Anoreksja a model kobiety w mediach - dr Justyna Kula-Lic (WZNoS KUL)
• Kult chudego ciała - społeczno - kulturowe uwarunkowania bulimii i anoreksji - mgr Katarzyna Bielenia (MOPS Stalowa Wola)
• Kulturowe konteksty płci kobiety w kontekście współczesnych przeobrażeń życia zawodowo-rodzinnego i osobistego - dr Jan Mróz (WZNoS KUL)
• Kobieta w dziejach oświaty i wychowania - dr Elżbieta Dolata (Uniwersytet Rzeszowski)
• Kobieta w tańcu polskim - implikacja jej statusu społecznego - dr Ewa Sęk (WZNoS KUL)
• Współtwórczynie środowiska kulturalnego Rzeszowa XX wieku - mgr Anna Poprawska (Uniwersytet Rzeszowski)
• Współczesna kobieta latynoamerykańska a fenomen machisto - mgr Paulina Cichomska (Uniwersytet Łódzki)
• Różne kulturowe modele kobiecości i ich realizacja w Turcji - mgr Kamil Głowacki (Uniwersytet Łódzki)
• Yerma, czyli niespełniona - portret hiszpańskiej kobiety na podstawie sztuki Federico Garcia Lorci Yerma (Bezpłodna) - Jakub Kościółek (UJ)


Sekcja III
KOBIETA NA ARENIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO i POLITYCZNEGO
(sala nr 13, nowy budynek)
Moderator dr Teresa Zbyrad


• Kobiety a działania prośrodowiskowe na podstawie badań pracowników firmy handlowo-usługowej w Krośnie - prof. dr hab. Joanna Kostecka, mgr Ewa Jaksan (WZNoS KUL)
• Oblicza współczesnego matriarchatu - dr Teresa Zbyrad (WZNoS KUL)
• Dynamika pozycji kobiety polskiej w życiu zawodowym i publicznym.- dr Mirosław Rewera (WZNoS KUL)
• Pozycja społeczna kobiet - wybrane zagadnienia - dr Barbara Marek-Zborowska (Uniwersytet Rzeszowski)
• Kobieta w sferze publicznej. Problem aktywności kobiet na lokalnej scenie politycznej województwa podkarpackiego - mgr Robert Chrząstek (WNS KUL)
• Partycypacja polityczna kobiet - wskaźniki i determinanty zmiany w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - mgr Kinga Dudzińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
• Kobieta w społecznej nauce Kościoła - mgr Halina Bogacz (Szpital Powiatowy w Mielcu)
• Godność kobiety w nauczaniu Jana Pawła II - ks. dr Bogdan Krempa (WZNoS KUL)
• A powstała ona z żebra Adama - rzecz o kobiecie i występku - mgr Aneta Wojtusiak (WNS UŚ)
• Historia ruchu feministycznego na świecie i w Polsce - mgr Justyna Przybyło-Szlachta (WZNoS KUL)
• Kobiety Trzeciego Tysiąclecia - perspektywa nowego feminizmu - dr Dorota Gizicka (WNS KUL)
• Postulaty polskich feministek a ich realizacja w świetle statusu kobiet wiejskich - mgr Anna Pokorska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
• Pod czarno-różową flagą - ideologia i działalność polskich anarchofeministek - dr Justyna Maciaszek (WZNoS KUL)


Sekcja IV
DEWIACJE I PATOLOGIE KOBIET
(sala nr 3, nowy budynek)
Moderator dr Anna Witkowska-Paleń


• Specyfika przestępczości kobiet - mgr Iwona Matysiak-Grzeszczuk (UMCS Lublin)
• Przestępczość kobiet - geneza i rozmiar zjawiska - mgr Katarzyna Zaremba (WNS KUL)
• Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości kobiet - mgr Małgorzata Lis (WNS KUL)
• Sprawczynie przestępstw (na podstawie analizy akt penitencjarnych w Areszcie Śledczym w Nisku) - dr Anna Witkowska-Paleń (WZNoS KUL)
• Kobieta jako sprawca przemocy w rodzinie - dr Anna Śniegulska (Uniwersytet Rzeszowski)
• Przemoc domowa w Hiszpanii - specyfika zjawiska - mgr Magdalena Melnyk-Niewiadomska (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi)
• Dewiacje seksualne kobiet - mgr Katarzyna Wardzińska - Niedbała (Sąd Rejonowy w Tarnowie)
• Sytuacja kobiet więźniarek w Unii Europejskiej. Przyczynek do rezolucji - mgr Piotr Kulikowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
• Programy resocjalizacji kobiet realizowane w Areszcie Śledczym w Nisku - kpt. Simona Wójtowicz (Areszt Śledczy w Nisku)
• Działalność Stowarzyszenia na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA" w Stalowej Woli - mgr Joanna Bąk, mgr Dominik Sondej, mgr Andrzej Szostek (Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie TARCZA, Stalowa Wola)

 

16.45 Podsumowanie i dyskusja
18.00 Poczęstunek dla gości (Klub Studencki STOP)


 

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2009, godz. 22:50 - Rafał Olko